• Power Protect R 15 [eco]
  eco
  Product

  Č. výrobku 026501

  Power Protect R 15 [eco]

  Podhľadová doska v systéme Power Protect [eco]

  Varianta
  580 mm x 380 mm (± 2 mm), tl. 15 mm (± 1 mm)
  Varianta
  0265 | Power Protect R 15

  Informácie o výrobku

  Difúzia vodných pár Cca 5
  Tepelná vodivosť λ dry 0,06 W/(m∙k)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • Uzavreté priestory, ako napríklad ostenie
  • Podlahové/spojovacie plochy

  Vlastnosti

  • Ekologický a zabraňujúci vzniku plesní
  • Chráni životné prostredie a zdravie
  • Paropriepustný
  • Kapilárne aktívny (nasiakavý)
  • Tepelne izolačný, lambda 0,06 W/(m∙K)
  • Nízka montážna výška
  • Jednoduché spracovanie
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť pevný, čistý a bezprašný.

    Podklad musí byť rovný.

   • Prípravné práce

    Vyrovnanie silne nerovných podkladov - vyplnenie škár a vyrovnanie plôch pomocou SP Levell.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • V prípade potreby vyrovnať materiálom nerovnosti podkladu <8 mm.

    Naneste materiál zvislo na podklad pomocou zúbkovaného hladidla .

    Zatlačte na dosku / panel odspodu.

    Je nutné dosiahnuť celoplošné prilepenie.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Zakresliť požadované rozmery na dosku.

    Rezať nožom na koberce alebo kmitacou pílou

    Rezné hrany v prípade potreby obrúsiť rašplou alebo pilníkom.

    Dosky osadzujte odspodu.

    Vyhýbať sa krížovým škáram (spojom).

    Dbať na správne umiestnenie povrchu dosky (označenie ,,front side,, musí byť po aplikácii viditeľné).

    Následne uhladiť a vytvoriť pomocou PP Fill (č. výr. 0261) jemný, uzavretý povrch, schopný náteru.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free
   • Pri skladování v chlade, suchu a chránené pred mrazom je trvanlivosť neobmedzená.

  • Spotreba
   • 4.5 panels/m²
   • Cca 4,5 dosky/m²

  • Všeobecné upozornenia
   • Typický zápach po inštalácii počas fázy schnutia vrchnej omietky.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Likvidujte podľa platných predpisov.