©

Systémy pre balkóny/terasy/arkády

Bezpečne a rýchlo až do najmenších detailov

Nedostatok času?

Balkóny a terasy sú najmä v lete obľúbeným miestom mnohých ľudí. Aby ste nemuseli márniť čas opravami, tieto oblasti sa sanujú prevažne na jeseň alebo na jar.

Najvhodnejšie systémy na sanáciu sú také, ktoré majiteľovi a spracovateľovi poskytnú pocit istoty, že práce bude možné dokončiť aj za zlých poveternostných podmienok. Túto požadovanú flexibilitu ponúka napr. systém Remmers Quick-Protect. Vyznačuje sa dlhou dobou spracovania, čo používateľov umožňuje spracovať detaily na balkóne starostlivo a v pokoji. Napriek tomu je systém po cca 2 hodinách pri normálnych teplotách opäť pripravený, resp. je naň možné aplikovať ďalšie povrchové úpravy. Okrem toho systém Quick-Protect umožňuje ďalšie zrýchlenie, ktoré poskytuje výhodu, že aj napr. pri hroziacom daždi alebo počas studených období (0 – 3 °C) vedie k rýchlemu vytvrdnutiu.

Vďaka týmto vlastnostiam, ktoré je možné individuálne nastaviť na daný objekt, systém umožňuje vykonať povrchovú úpravu balkónov a terás v priebehu jedného dňa, takže doby obmedzenia sa pre vlastníka zredukujú na minimum.

Pre systém Remmers Quick-Protect sú k dispozícii skúšky týkajúce sa správania sa pri požiari alebo aj triedy protišmykových vlastností.

Rýchly, hospodárny a farebný systém povrchovej úpravy balkónov. Zapečatenie kontrastného vsypového materiálu pomocou priehľadného, odolného a protišmykového pečatiaceho produktu.

Rýchly, hospodárny a farebný systém povrchovej úpravy balkónov. Fixácia celovločkovej povrchovej úpravy a následná vrchná vrstva s priehľadným, odolným a protišmykovým pečatiacim produktom.

Systém sypanej podlahy so štruktúrovaným povrchom docielený sýtym vsypávaním bezprachového kremenného piesku a následným farebným zapečatením.

Systémy pre balkóny/terasy/arkády

Našlo sa 3 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 627183

Polymérny granulát

Č. výrobku 666083

Polymérny granulát

Č. výrobku 675010

Zmes plniva so špeciálnou krivkou zrnitosti

Systém Quick-Protect

Naša najrýchlejšia ochrana pre vašu podlahu

Ďalšie informácie o systémoch povrchových úprav spoločnosti Remmers nájdete v našej brožúre.