Subterranean garage with markings©

Deck OS 11b

Povrchová úprava so zvýšenou schopnosťou premostenia trhlín pre plochy zaťažované chôdzou a jazdou podľa DIN EN 1504-2 a DAfStb

Deck OS 11b

Povrchová úprava s premostením trhlín na zastrešené plochy

Vlastnosti

  • ochrana pred látkami agresívne pôsobiacimi na betón a oceľ
  • mechanická zaťažiteľnosť
  • zlepšuje odolnosť voči pôsobeniu mrazu a posypovým soliam

Použitie

  • Zastrešené plochy garážových domov s trhlinami v blízkosti povrchu alebo oddeľujúcimi trhlinami a projektovaným mechanickým namáhaním.
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe v osvedčení o skúške.