Č. výrobku 388001

Tex 4/100

Armovacia sieťka vyrobená zo sklotextilných vlákien potiahnutá polymérnymi plastmi

Informácie o výrobku

Veľkosť oka 4 x 4 mm
Plošná hmotnosť Cca 160 g/m²
Pevnosť v ťahu reťazca Min. 2000 N
Pevnosť v ťahu tkaniva Min. 2000 N

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • For use on floors/walls indoors and outdoors
 • Absorpcia pohybov v podklade
 • Oprava trhlín
 • Tepelnoizolačné kompozitné systémy
 • Vystuženie iQ M universal a SL Fill Q3

Vlastnosti

 • Trvalo elastický
 • Odolný proti koreňom rastlín
 • Odolný proti alkáliám
 • Protišmyková úprava
 • Šírka: 1 m / dĺžka: 50 m
 • Spracovanie
  • Pripevnenie

   Tkanina sa po nanesení a zaschnutí základného náteru pripevní na vybrúsené a povysávané drevené podlahy približne 6-krát na m².

   Oblasť prekrytia v pozdĺžnom a priečnom smere ≥ 10 cm.

    

   Lepenie

   Tkaninu vtlačte do náterovej hmoty po celej ploche.

   Oblasť prekrytia v pozdĺžnom a priečnom smere ≥ 10 cm.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Protect form moisture
  • Shelf-life 24 months
  • Skladujte vo vzpriamenej polohe a v suchu v pôvodnom obale.

 • Spotreba
  • Total application rate approx. 1.1 m² / m²
  • Cca 1,1 m²/m²

 • Všeobecné upozornenia
  • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

   Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.