TF Floor WD SR

Farebný protišmykový pečatiaci paropriepustný systém pre ľahké až stredne ťažké mechanické zaťaženie.

TF Floor WD SR

Pečatiaci paropriepustný systém s protišmykovou úpravou

Vlastnosti

  • paropriepustný
  • veľmi hospodárny protišmykový povrch

Použitie

  • schodiská
  • prechodové oblasti medzi interiérom a exteriérom
  • únikové cesty

Osvedčenia o skúške*

  • Trieda protipožiarnej ochrany Bfl-s1
  • Protišmyková úprava R 9
  • Protišmyková úprava R 12/V 4 (systém OS 8)
  • Skúška v systéme OS 8
  • Spätné navlhnutie (365 dní) v systéme OS 8

*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe, ako aj v príslušnom osvedčení o skúške. Osvedčenia o skúške platia len pre príslušný produkt, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou schválenia. Zmenou pečatiaceho prostriedku a vsypového materiálu je možné docieliť rôzne triedy R (odolnosť voči oderu).

TF Floor WD SR

Našlo sa 1 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 627183

Polymérny granulát