Modern house white©

Murivo a podklady vhodné na omietanie

Správny izolačný materiál s prispôsobeným dimenzovaním

Vnútorné izolácie obvodových stien obzvlášť ovplyvňujú stavebno-fyzikálne správanie sa konštrukcie. Pri výbere správneho izolačného materiálu s prispôsobeným dimenzovaním sa mimoriadne musia zohľadniť faktory ako difúzia vodnej pary zvnútra von, možné preniknutie vlhkosti či potenciál schnutia po náporovom daždi obmedzený vnútornou izoláciou.

Priemerná izolácia

Čím horšie daný materiál vedie teplo, tým lepší je izolačný účinok. Izolačný výkon je pritom smerodajne ovplyvnený hrúbkou stavebných dielov.

V závislosti od voľby kvality povrchu sa musia používať rozdielne systémové komponenty. Následne sú vysvetlené stupne klasifikácie kvality povrchu Q1 až Q4:

Povrchy Q1 až Q3

Pre povrchy, na ktoré sa nekladú žiadne vizuálne (dekoratívne) požiadavky, postačuje základné tmelenie (Q1).

Q2

Stupeň kvality 2 (Q2) je štandardné tmelenie. Zodpovedá normálnym požiadavkám na plochy stien a stropov. Oblasti škár, upevnení, prípojok, kútov a rohov sa celkom vyrovnajú s povrchmi pomocou plynulých prechodov.

Q3

Zvýšené požiadavky na tmelený povrch. Tu sú potrebné opatrenia presahujúce základné a štandardné tmelenie. Tmelenie podľa stupňa kvality 3 zahŕňa tak štandardné tmelenie (Q2), ako aj širšie tmelenie vrátane obtiahnutia škár.

Q4

Stupeň kvality 4 zahŕňa štandardné tmelenie Q2 a vyplnenie škár vrátane celoplošného natiahnutia a vyhladenia celého povrchu vhodným materiálom (hrúbka vrstvy viac ako 1 mm).

Mierna izolácia

V závislosti od voľby kvality povrchu sa musia používať rozdielne systémové komponenty. Následne sú vysvetlené stupne klasifikácie kvality povrchu Q1 až Q4:

Povrchy Q1 až Q3

Pre povrchy, na ktoré sa nekladú žiadne vizuálne (dekoratívne) požiadavky, postačuje základné tmelenie (Q1).

Q2

Stupeň kvality 2 (Q2) je štandardné tmelenie. Zodpovedá normálnym požiadavkám na plochy stien a stropov. Oblasti škár, upevnení, prípojok, kútov a rohov sa celkom vyrovnajú s povrchmi pomocou plynulých prechodov.

Q3

Zvýšené požiadavky na tmelený povrch. Tu sú potrebné opatrenia presahujúce základné a štandardné tmelenie. Tmelenie podľa stupňa kvality 3 zahŕňa tak štandardné tmelenie (Q2), ako aj širšie tmelenie vrátane obtiahnutia škár.

Q4

Stupeň kvality 4 zahŕňa štandardné tmelenie Q2 a vyplnenie škár vrátane celoplošného natiahnutia a vyhladenia celého povrchu vhodným materiálom (hrúbka vrstvy viac ako 1 mm).

Prémiová izolácia

V závislosti od voľby kvality povrchu sa musia používať rozdielne systémové komponenty. Následne sú vysvetlené stupne klasifikácie kvality povrchu Q1 až Q4:

Povrchy Q1 až Q3

Pre povrchy, na ktoré sa nekladú žiadne vizuálne (dekoratívne) požiadavky, postačuje základné tmelenie (Q1).

Q2

Stupeň kvality 2 (Q2) je štandardné tmelenie. Zodpovedá normálnym požiadavkám na plochy stien a stropov. Oblasti škár, upevnení, prípojok, kútov a rohov sa celkom vyrovnajú s povrchmi pomocou plynulých prechodov.

Q3

Zvýšené požiadavky na tmelený povrch. Tu sú potrebné opatrenia presahujúce základné a štandardné tmelenie. Tmelenie podľa stupňa kvality 3 zahŕňa tak štandardné tmelenie (Q2), ako aj širšie tmelenie vrátane obtiahnutia škár.

Q4

Stupeň kvality 4 zahŕňa štandardné tmelenie Q2 a vyplnenie škár vrátane celoplošného natiahnutia a vyhladenia celého povrchu vhodným materiálom (hrúbka vrstvy viac ako 1 mm).

Murivo

Našlo sa 3 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 023705

Silikátová farba na vnútorné steny, odolná proti umývaniu, bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

Č. výrobku 022820

Omietka regulujúca klímu

Č. výrobku 023220

Plošná stierka a štuková omietka