©

Izolácia existujúcich stavieb

Cielené systémové riešenia na dodatočnú izoláciu stavieb

Účinok a trvácnosť izolácie stavby závisia od rôznych faktorov. K nim ako jeden z najpodstatnejších faktorov patrí výber správneho izolačného systému v závislosti od spôsobu zaťaženia vodou. Až správna klasifikácia zaťaženia umožňuje trvalo funkčnú izoláciu stavby.

Bez ohľadu na to, či sokle sú alebo nie sú zaizolované, či sú omietnuté alebo majú kamenný vzhľad, často ide o jeden z najzaťažovanejších stavebných prvkov budovy. Okrem stúpajúcej vlhkosti a striekajúcej vode s obsahom škodlivých solí patria k týmto zaťaženiam aj mechanické vplyvy. Obzvlášť pri poškodenej, resp. chýbajúcej izolácii vznikajú závažné škody.

Ak voľne prístupná stena pivnice nie je poškodená z dôvodu stavieb nad ňou alebo susedných stavieb, skutočnú alternatívu predstavuje dodatočná vnútorná izolácia. Pomocou produktových systémov, ktoré sú navzájom optimálne odladené, sa týmto spôsobom dá dokonca vytvoriť cenný obytný priestor.

V posledných desaťročiach sa etablovali a osvedčili injektážne procesy na dodatočné vytvorenie horizontálnej zábrany v murive. Ide o účinný, čistý a predovšetkým ekonomický proces. Najnovší vývoj v tejto oblasti predstavuje revolučná krémová technológia.

Hlavnou úlohou sanačných omietok podľa WTA je akumulovanie solí a zabezpečenie suchého povrchu bez obsahu solí. Systémy sanačných omietok Remmers optimálnym spôsobom spĺňajú kritériá požadované vo vestníku WTA 2-9-05/D „Systémy sanačných omietok“.

Pomocou injektážnej techniky je možné bezpečne a natrvalo zaizolovať aj obzvlášť ťažko prístupné oblasti. Pritom je jedno, či pivnica je murovaná alebo betónová. Spoločnosť Remmers ponúka vždy vhodné riešenie.

©

Analýza stavu stavby

Odborná analýza stavu stavby je základom pre každú trvalo udržateľnú a hospodárnu sanáciu. Na vývoj vhodného konceptu sanácie sa musí identifikovať, pomocou meracej techniky zmerať a zdokumentovať príčina a rozsah stavebného poškodenia. Pritom sa treba prednostne zamerať na škodlivé soli a vlhkosť stavebného materiálu, ako aj na stavebno-fyzikálne okrajové podmienky.

Viac informácií

Izolačné systémy pre staré budovy

Našlo sa 20 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 181001

Jednozložkový, spevňujúci mineralizačný koncentrát bez obsahu rozpúšťadiel

Č. výrobku 300801

Špeciálna penetrácia

Č. výrobku 301408

Hydroizolačná multifunkčná stierka Kombinuje vlastnosti flexibilných, trhlín prekrývajúcich, minerálnych stierok MDS a bitúmenovej hrubovrstvovej izolácie PMBC.

Č. výrobku 507101

Vysokokvalitná, prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR potiahnutá rúnom

Č. výrobku 500301

Samolepiaca butylová tesniaca páska potiahnutá rúnom

Č. výrobku 082301

Vysoko odolný trojvrstvový ochranný pás so separačnou funkciou

Č. výrobku 043025

Minerálna hydroizolačná stierka s vysokou odolnosťou voči síranom

Č. výrobku 042925

Rýchlo tuhnúca náterová a stierkovateľná izolačná malta s vysokou odolnosťou voči síranom

Č. výrobku 042625

Tesniaca malta s vysokou odolnosťou proti síranom

Č. výrobku 101001

Rýchlotvrdnúca výplňová malta

Č. výrobku 072755

Silanový krém na injektáž muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

Č. výrobku 687001

Flexibilná, na vlhkosť reagujúca jednozložková polyuretánová injektážna živica, D-I (P)