©

SR Floor CR 120-01

Mnoho povrchových úprav na báze syntetickej živice neznesie tepelné zaťaženie kvapalinami. Remmers Crete BL 120 ako základná vrstva v spojení so vsypávaným kremenným pieskom a následným zapečatením má ako systém odolnosť voči teplote až do 120 °C. Toto zloženie okrem toho zaručuje požadované protišmykové vlastnosti.

SR Floor CR 120 – 01

Sypaná podlaha

Použitie

  • potravinársky priemysel
  • mechanicky, chemicky a tepelne výrazne namáhané podlahy

Osvedčenia o skúške*

  • Odolnosť voči chemikáliám - zoznam
  • Protišmyková úprava R 11
  • Protišmyková úprava R 12
  • Protišmyková úprava R 13/V 4 a V 10
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe, ako aj v príslušnom osvedčení o skúške. Osvedčenia o skúške platia len pre príslušný produkt, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou schválenia. Zmenou pečatiaceho prostriedku a vsypového materiálu je možné docieliť rôzne triedy R (odolnosť voči oderu).