Škárovanie

Škáry odladené podľa kameňa

Škáry na stavbe plnia rôzne funkcie, a preto musia mať primerane rozdielne vlastnosti v závislosti od daných požiadaviek.

To platí nielen pre vzhľad, ale aj pre fyzikálne, mechanické a predovšetkým vlhkostno-technické vlastnosti.

Bezchybná sieť škár je predpokladom pre fasádu odolnú voči náporovému dažďu. Prenikajúca vlhkosť vedie k výraznejšiemu namáhaniu mrazom a ku zníženiu tepelnej ochrany. Obom prípadom sa dá zabrániť prispôsobením sa existujúcej stavebnej substancii a primeranou ochranou. Škárovacie malty od spoločnosti Remmers zahŕňajú široké spektrum systémov spojív, zrnitosti a pevnosti, ako aj možnosti výberu farby a vlastností na spomalenie kapilarity. Preto je možné kedykoľvek ich prispôsobiť individuálnym oblastiam použitia, danostiam a požiadavkám.

Systém škárovacích mált

Našlo sa 5 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 106525

Vápennocementová sanačná malta

Č. výrobku 102225

Trass-vápennocementová škárovacia malta

Č. výrobku 104625

Škárovacia malta bez cementu

Č. výrobku 057325

Škárovacia malta s receptúrou prispôsobenou konkrétnemu objektu

Č. výrobku 056405

Minerálna tmeliaca a štuková omietka na báze románskeho cementu.