Zásobníky a kanály na hnojovicu

Pružná 2-zložková farebná epoxidová živicová povrchová úprava

Vlastnosti

 • odolnosť voči hnoju
 • s možnosťou aplikácie natieraním aj striekaním
 • statické premosťovanie trhlín

Použitie

 • ochranná povrchová úprava pre železobetónové zásobníky
 • protikorózna ochranná povrchová úprava na oceľ
 • vzduchové práčky

Osvedčenia o skúške*

 • Odolnosť voči chemikáliám
 • Správa o skúške, používanie zariadení na skladovanie hnoja, močoviny a silážnych štiav
 • Skúška premostenia trhlín
 • Trieda protipožiarnej ochrany Bfl-s1
 • VOC certifikát a všeobecné stavebné schválenie podľa zákona o vodných zdrojoch
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe, ako aj v príslušnom osvedčení o skúške. Osvedčenia o skúške platia len pre príslušný produkt, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou schválenia.