©

Drevokazné huby

Zničenie štruktúry dreva mycéliom

Drevo a drevené materiály môžu zničiť aj drevokazné huby. Huby vytvoria na dreve a v dreve sieť jemných hubových vlákien (hýfy), ktoré sa vo svojej celistvosti označujú ako mycélium. Hniloba je najnebezpečnejšou formou škodlivých húb. Ničí štruktúru dreva.

 • Drevokaz slzivý

  (Serpula lacrymans (Wulf.) Fr. Schroet.)


  Spočiatku biele vatovité, neskôr špinavo sivé a mľandravé,

  prípadne so žltými alebo červenými fľakmi.

  Mycéliové vankúšiky sa ľahko uvoľňujú z podkladu.

  Vytváranie až 6 mm hrubých mycéliových pramienkov,

  ktoré sa v suchom stave lámu so značným prasknutím.

 • Plodnice


  Nariasené žlté až červenohnedé s bielym okrajom prírastku. Hrúbka 1 – 2 cm.

  V mladom stave sa ľahko uvoľňujú z povrchu.

  Bohato tvoria hnedé spóry, ktoré sa často rozptýlene usádzajú v priestore.

  Staré plodnice sa sfarbujú na čiernohnedo.

 • Vzhľad poškodenia trhlín spôsobených zmršťovaním


  Trhliny v dreve spôsobené zmršťovaním s často hrubým kockovitým lomom a hnedým sfarbením.

  Tvorba trhlín v laku, taktiež skrivenia a vydutiny

  Prevažne sú napádané ihličnaté dreviny, ale napadnutiu sa nevyhnú ani listnaté dreviny.

Pokyny na spracovanie

Zistenie druhu huby
Pri napadnutí hubami najprv treba zistiť, o aký druh huby ide, pretože od toho závisí druh a rozsah sanačných opatrení. Predpokladá sa, že preskúmanie druhu a rozsahu napadnutia, a tým nutnosti opatrenia na likvidáciu vykonal kvalifikovaný znalec. Pri možnosti prerastania pramienkov húb cez murivo do susedných priestorov sa musí skontrolovať aj napadnutie týchto priestorov. Drevokaz slzivý sa musí určiť bez pochybností. Ak sa to nedá vykonať makroskopicky, musí sa vykonať laboratórna kontrola. Potrebné je dôkladné preskúmanie príčiny zvýšenej vlhkosti muriva a dreva.
Musíte odstrániť zdroj vlhkosti. Taktiež musíte zabezpečiť, aby sa nevyskytlo opätovné navlhnutie.
Drevokaz slzivý
Drevokaz slzivý je najnebezpečnejšou a najťažšie odstrániteľnou hubu v budovách. Je schopná výrazne napádať už drevo s vlhkosťou v rozsahu nasýtenia vlákien a dopravovaním vody zvlhčovať suché drevo, aby ho mohla ďalej napádať. Prerastá cez murivo, ako aj iné anorganické materiály a napáda susedné drevené stavebné diely.
Odstránenie príčiny
Pomocou konštrukčných opatrení sa musí obnoviť normálna úroveň vlhkosti dreva (pod 18 %), vzduchu a muriva. Musíte sa postarať o to, aby vlhkosť, ktorá sa nachádza v dreve a iných stavebných materiáloch, mohla čo najskôr uniknúť a aby dnu neprenikala ďalšia. Poprípade sa nato môžu použiť sušiace zariadenia (napr. kondenzačné sušiče).


 • Trúdnikovček zhubný

  (Antrodia vaillanttii (DC.: Fr.) Ryv.),


  Biely, často s rozvetvením v tvare ľadových kvetov.

  Silné pramienky, elastické aj v suchom stave,

  často sa rozrastajú v kruhoch a aj po zostarnutí zostávajú biele.

 • Plodnice


  Biele, staré plodnice žltkasté,

  póry zreteľne viditeľné voľným okom, často obklopené mycéliom.

 • Vzhľad poškodenia


  Hnedá hniloba s kockovitým lomom. Spravidla napáda len ihličnaté dreviny.

Pokyny na spracovanie

 • Zistite rozsah poškodenia.
 • Odstráňte mycélium, plodnice a výrazne poškodené drevo. Dodržiavajte pritom bezpečnostnú vzdialenosť uvedenú v norme. Drevo sa následne demontovať minimálne 30 cm nad viditeľným napadnutím. Pri mierne poškodenom dreve, ktorého nosnosť nebola neprípustne ohrozená, stačí odstrániť len poškodené časti až na zdravé drevo.
 • Nové drevo, ktoré idete zabudovať, sa musí naimpregnovať podľa danej triedy použitia podľa normy DIN 68800.
 • Časti, ktoré zostanú zabudované, ošetrite prípadne prostriedkom Adolit Holzbau B*.
 • Pomocou vhodných opatrení (napr. vysušením muriva, opravou poškodených vodovodných potrubí atď.) môžete vylúčiť opätovné navlhnutie dreva.
 • Dodatočné ochranné opatrenia obzvlášť ohrozených oblastí: vytvorenie dostatočnej ochrany použitím bórových patrón Adolit Borpatronen. Dbajte na to, aby ste na nosných dieloch nenavŕtali ťahovú zónu. Ďalšie pokyny na spracovanie nájdete v technickom liste.

 • Hnedá chrastavka pivničná

  (Coniophora puteana (Schum.: Fr.) P. Karst.),


  Najprv biela, neskôr sivohnedá až čiernohnedá.

  Tenké pramienky, koreňovito rozvetvené, pevne prilihavé,

  celkovo redšie ako pri drevokaze slzivom a trúdnikovčeku zhubnom.

 • Plodnice


  Tenký, škrupinovitý povlak,

  bradavicovité výstupky s priemerom až do 5 mm.

 • Vzhľad poškodenia


  Hnedá hniloba s malým až veľkým kockovitým lomom.

Pokyny na spracovanie

 • Zistite rozsah poškodenia.
 • Odstráňte mycélium, plodnice a výrazne poškodené drevo. Dodržiavajte pritom bezpečnostnú vzdialenosť uvedenú v norme. Drevo sa následne demontovať minimálne 30 cm nad viditeľným napadnutím. Pri mierne poškodenom dreve, ktorého nosnosť nebola neprípustne ohrozená, stačí odstrániť len poškodené časti až na zdravé drevo.
 • Nové drevo, ktoré idete zabudovať, sa musí naimpregnovať podľa danej triedy použitia podľa normy DIN 68800.
 • Časti, ktoré zostanú zabudované, ošetrite prípadne prostriedkom Adolit Holzbau B*.
 • Pomocou vhodných opatrení (napr. vysušením muriva, opravou poškodených vodovodných potrubí atď.) môžete vylúčiť opätovné navlhnutie dreva.
 • Dodatočné ochranné opatrenia obzvlášť ohrozených oblastí: vytvorenie dostatočnej ochrany použitím bórových patrón Adolit Borpatronen. Dbajte na to, aby ste na nosných dieloch nenavŕtali ťahovú zónu. Ďalšie pokyny na spracovanie nájdete v technickom liste.

 • Trámovky

  (Gloeophyllum Spp.)


  Žiadne povrchové mycélium. Možné vzdušné mycélium v štrbinách,

  najprv biele, neskôr žlté až červenohnedé.

 • Plodnice


  Polkruhovité alebo pozdĺžne.

  Často vystupujúce z trhlín alebo štrbín.

  Žltá až tmavohnedá farba.

 • Vzhľad poškodenia


  Drevo spočiatku žltkasté až hnedé, neskôr hnedočervené.

  Letokruhovitý rozklad s malým kockovitým lomom,

  sladkastý čajový zápach.

Pokyny na spracovanie

 • Zistite rozsah poškodenia.
 • Odstráňte mycélium, plodnice a výrazne poškodené drevo. Dodržiavajte pritom bezpečnostnú vzdialenosť uvedenú v norme. Drevo sa následne demontovať minimálne 30 cm nad viditeľným napadnutím. Pri mierne poškodenom dreve, ktorého nosnosť nebola neprípustne ohrozená, stačí odstrániť len poškodené časti až na zdravé drevo.
 • Nové drevo, ktoré idete zabudovať, sa musí naimpregnovať podľa danej triedy použitia podľa normy DIN 68800.
 • Časti, ktoré zostanú zabudované, ošetrite prípadne prostriedkom Adolit Holzbau B*.
 • Pomocou vhodných opatrení (napr. vysušením muriva, opravou poškodených vodovodných potrubí atď.) môžete vylúčiť opätovné navlhnutie dreva.
 • Dodatočné ochranné opatrenia obzvlášť ohrozených oblastí: vytvorenie dostatočnej ochrany použitím bórových patrón Adolit Borpatronen. Dbajte na to, aby ste na nosných dieloch nenavŕtali ťahovú zónu. Ďalšie pokyny na spracovanie nájdete v technickom liste.

 • Rozšírená donkovka vankúšikovitá

  (Donkioporia expansa (Desm.) Kotl. & Pouz.)


  Rozšírená donkovka vankúšikovitá tvorí v trhlinách

  a dutinách biele až okrové mycéliové vrstvy hrubé až

  niekoľko centimetrov, ktoré sú pokryté

  žltými až jantárovými kvapkami.

  Staré mycélium je sivo-hnedé s čiernymi fľakmi.

 • Plodnice


  Huba môže vytvárať veľké plodnice.

  Pozostávajú z niekoľko centimetrov hrubej

  okrovej až sivohnedej vrstvy rúrok (čiastočne viacvrstvovej).

  V čerstvom stave je plodnica húževnato pružná

  a po zostarnutí sa stane korkovito tvrdou.

 • Vzhľad poškodenia


  Drevo vykazuje intenzívnu bielu hnilobu (vláknitý biely rozklad).

  Napáda mokré listnaté a ihličnaté dreviny.

Pokyny na spracovanie

 • Zistite rozsah poškodenia.
 • Odstráňte mycélium, plodnice a výrazne poškodené drevo. Dodržiavajte pritom bezpečnostnú vzdialenosť uvedenú v norme. Drevo sa následne demontovať minimálne 30 cm nad viditeľným napadnutím. Pri mierne poškodenom dreve, ktorého nosnosť nebola neprípustne ohrozená, stačí odstrániť len poškodené časti až na zdravé drevo.
 • Nové drevo, ktoré idete zabudovať, sa musí naimpregnovať podľa danej triedy použitia podľa normy DIN 68800.
 • Časti, ktoré zostanú zabudované, ošetrite prípadne prostriedkom Adolit Holzbau B*.
 • Pomocou vhodných opatrení (napr. vysušením muriva, opravou poškodených vodovodných potrubí atď.) môžete vylúčiť opätovné navlhnutie dreva.
 • Dodatočné ochranné opatrenia obzvlášť ohrozených oblastí: vytvorenie dostatočnej ochrany použitím bórových patrón Adolit Borpatronen. Dbajte na to, aby ste na nosných dieloch nenavŕtali ťahovú zónu. Ďalšie pokyny na spracovanie nájdete v technickom liste.

 • Štetinatec

  (Chaetomium globosum Kunze)


  Napáda výrazne vlhké drevo s vlhkosťou nad 80 %.

  Mladé mycélium je bielosivé, neskôr tmavohnedé až čierne.

 • Plodnice

 • Vzhľad poškodenia


  Mäkký povrch dreva hnedastý až čierny. Veľmi jemný kockovitý lom.

  V stenách buniek tvoria mikroskopicky viditeľné valcovité dutiny.

  Napáda ihličnaté aj listnaté dreviny (zväčšený kockovitý lom).

Pokyny na spracovanie

Spúšťače modrania sa vyskytujú na obzvlášť výrazne vlhkých stavebných dieloch (chladiace veže, vodohospodárske stavby) a na drevených konštrukciách v exteriéri, ktoré sú v kontakte so zemou. Charakteristické znaky: Veľmi mäkký povrch, ktorý je na dotyk občas syrovitý. V pokročilom štádiu veľmi malý kockovitý lom a v priereze výrazné známky v oblastiach skorého
a neskorého dreva, resp. neprirodzený lom s krátkymi vláknami. Ako už bolo opísané v odseku Spúšťače mokrej hniloby, napadnuté drevo sa musí odstrániť. Nové drevo by sa pred montážou malo preventívne ošetriť tlakovou impregnáciou fixačnými soľami na ochranu dreva Adolit Holzschutzsalzen. Po impregnácii sa musí dodržať dostatočná doba fixácie.

 • Modranie (askomycéty)


  Modré sfarbenie tmavými hubovými hýfami v dreve –

  prevažne v dreňových lúčoch.

  Spôsobuje zvýšené nasávanie vlhkosti,

  v dôsledku čoho je možné aj nerovnomerné zachytenie lazúr.

  Film laku môže zničiť zatekanie.

 • Plodnice


  Tvar plodu (zväčšený)

 • Vzhľad poškodenia


  Napáda prevažne ihličnaté dreviny, obzvlášť borovicu.

Pokyny na spracovanie

Modranie dreva v prvom rade predstavuje vizuálny nedostatok. Huby spôsobujúce modranie sfarbujú drevo na modro až čierno a sú častokrát rušivo viditeľné pod lazúrovými nátermi. Hýfy húb spôsobujúcich modranie neničia štruktúru dreva, často však pripravia cestu pre drevokazné huby. Tieto huby často ničia povrchové zušľachtenie dreva, pod ktorým nebol vykonaný základný náter odolný voči modraniu. Odstránenie sa vykonáva nasledovne:

a) obrúsením povrchovej vrstvy,

b) opakovaným ošetrením dreva bieliacimi prostriedkami Remmers proti modraniu,

c) neutralizáciou vodou,

d) preventívnym ošetrením zaschnutých povrchov prostriedkom Remmers Holzschutz-Grund*, aby sa zabránilo opätovnému napadnutiu.