©

Vonkajšia izolácia

Dlhodobé systémové riešenia pre každý prípad použitia

Účinok a trvácnosť izolácie stavby závisia od rôznych faktorov. K nim ako jeden z najpodstatnejších faktorov patrí výber správneho izolačného systému v závislosti od spôsobu zaťaženia vodou. Až správna klasifikácia zaťaženia umožňuje trvalo funkčnú izoláciu stavby.

Sanácia podkladov na báze bitúmenu

Dodatočná vonkajšia izolácia dielov, ktoré sú v styku so zemou, si vyžaduje zvýšenú starostlivosť pri projektovaní a realizácii. Po odkrytí stavebného dielu, ktorý je potrebné zaizolovať, sa musí najprv posúdiť druh a kvalita existujúcej izolácie. Pri starých bitúmenových izoláciách sa pred začatím prác musí skontrolovať pevnosť väzby s podkladom a voľné súčasti znižujúce priľnavosť sa musia odstrániť. Kompletné odstránenie starej izolácie je nutné len v ojedinelých prípadoch. Na dosiahnutie správnej odolnosti voči zvýšenému zaťaženiu vlhkosťou na rozhraní steny a podložia je v tejto oblasti potrebné starú izoláciu odstrániť až na minerálny podklad. Na vytvorenie optimálnej priľnavosti medzi novou a starou izoláciou je k dispozícii nová hybridná stierka MB 2K a adhézny mostík, ktorý je rovnako ľahko použiteľný ako účinný.

1. Odstránenie starej povrchovej úpravy

Vo vysokozaťažovanej oblasti päty celoplošne odstráňte starú izoláciu až na minerálny podklad.

2. Prípravné práce

Zrazte hranu na výstupku základov. Odstráňte všetky prvky znižujúce priľnavosť.

3. Základný náter

Rovnomerne naneste prostriedok Kiesol (v pomere 1 : 1 s vodou). Silne savé podklady najprv navlhčite vodou.

4. Adhézny mostík

V rámci reakčného času prostriedku Kiesol naneste adhézny mostík WP Sulfatex.

5. Vyrovnanie

Všetky nerovnosti vyrovnajte pomocou tmelu WP DS [basic] „za čerstva“.

©

6. Tesniaci žliabok

Do čerstvo nanesenej vrsty vytvorte zaoblené zakončenie izolácie pomocou vyrovnávacieho tmelu WP DS [basic].

7. Adhézny mostík/škrabaný tmel

Pomocou špachtle alebo stierky naneste MB 2K celoplošne a v tenkej vrstve na pôvodnú izoláciu.

8. Plošná izolácia

Po reakcii adhézneho mostíka s MB 2K naneste izoláciu v dvoch pracovných krokoch.

9. Tepelná izolácia

Po dostatočnom preschnutí celoplošne nalepte tepelnú izoláciu pomocou MB 2K.

10. Ochranný pás DS Protect

Do hornej časti terénu aplikujte ochranný pás DS Protect.

Dodatočná izolácia minerálnych podkladov

Jedným z najbezpečnejších riešení na dodatočnú sanáciu mokrej pivnice je izolácia steny pivnice na vonkajšej strane steny, ktorá je v styku so zemou. Vysvetlenia k realizácii takýchto izolácií ponúka technická dokumentácia WTA 4-6-12/D „Dodatočná izolácia stavebných dielov, ktoré sú v styku so zemou“. Okrem podrobnej diagnostiky poškodenia, resp. stavby a opatrení na prípravu podkladu sa dokumentácia zaoberá aj rozdielnymi izolačnými materiálmi, ako sú polymérom modifikované bitúmenové stierky alebo minerálne tesniace stierky. Spoločnosť Remmers už po desaťročia ponúka produktové systémy, ktoré sú presne odladené na základe požiadaviek WTA. Nespočetné referenčné objekty v sanácii ukazujú optimálnu súčinnosť systémových zložiek z minerálneho tesniacich stierok, tesniaceho tmelu, ako aj plošnej izolácie pomocou bitúmenových hrubovrstvových stierok. Aj v oblasti soklov musia izolácie spĺňať vysoké požiadavky. Tu sa stretávajú najrozličnejšie zaťaženia. V soklovej oblasti dochádza k zaťaženiu striekajúcou vodou, v prechodovej oblasti a oblasti v styku so zemou musí byť izolácia spoľahlivo vyhotovená aj so zaistením prenosu sily. To podľa overenej metódy Remmers znamená zaizolovanie oblasti zaťaženej striekajúcou vodou pomocou minerálnych stierkových systémov s vysokou odolnosťou voči síranom, vytvorenie bezpečnostnej zóny s minimálne 20 cm prekrytím a nakoniec zaizolovanie oblasti, ktorá je v styku so zemou, pomocou prípravku PBD 2K s optimálnou väzbou.

1. Prípravné práce

Zrazte hranu na výstupku základov. Odstráňte všetky prvky, ktoré znižujú priľnavosť.

2. Základný náter

Rovnomerne naneste prostriedok Kiesol (v pomere 1 : 1 s vodou). Silne savé podklady najprv navlhčite vodou.

3. Adhézny mostík

V rámci reakčného času prostriedku Kiesol naneste stierku WP Sulfatex s funckiou adhézneho mostíka.

4. Vyrovnanie

Všetky nerovnosti vyrovnajte pomocou tmelu WP DS Levell „za čerstva“.

5. Tesniaci žliabok

Do čerstvo nanesenej vrsty vytvorte zaoblené zakončenie izolácie pomocou vyrovnávacieho tmelu WP DS [basic].

©

6. Prvá vrstva izolácie

Po zaschnutí vyrovnávajúceho tmelu naneste prvú vrstvu izolácie MB 2K.

7. Druhá vrstva izolácie

Nanesenie druhej vrstvy MB 2K aplikujte až po dostatočnom preschnutí prvej vrstvy, aby nedošlo k jej poškodeniu.

8. Tepelná izolácia

Po dostatočnom preschnutí celoplošne nalepte tepelnú izoláciu pomocou MB 2K.

9. Hrubá soklová omietka

SP Prep aplikujte do samostatnej alebo poslednej, ešte čerstvej vrstvy stierky ako adhézny mostík pre sanačnú omietku SP Top SR.

10. Soklová omietka

Po 24 až 48 hodinách naneste sanačnú omietku SP Top SR.

11. Izolácia omietky

Soklovú omietku utesnite pomocou MB 2K tak, aby steuzavreli póry. Izoláciu vytiahnite min. 5 cm nad povrch terénu.

12. Ochranný pás DS Protect

Do hornej časti terénu aplikujte ochranný pás DS Protect.

Vonkajšia izolácia

Našlo sa 7 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 181001

Jednozložkový, spevňujúci mineralizačný koncentrát bez obsahu rozpúšťadiel

Č. výrobku 301408

Hydroizolačná multifunkčná stierka Kombinuje vlastnosti flexibilných, trhlín prekrývajúcich, minerálnych stierok MDS a bitúmenovej hrubovrstvovej izolácie PMBC.

Č. výrobku 043025

Minerálna hydroizolačná stierka s vysokou odolnosťou voči síranom

Č. výrobku 042625

Tesniaca malta s vysokou odolnosťou proti síranom

Č. výrobku 085105

Jednozložková multifunkčná hydroizoločná stierka

Č. výrobku 294025

Dvojzložková multifunkčná hydroizolácia budov na báze obnoviteľných surovín

Č. výrobku 482201

Armovacie rúno pre 1K multifunkčné stavebné hydroizolácie