©

Otlačky do foriem

Silikónové formovacie hmoty s excelentnou presnosťou reprodukcie

Existuje veľa dobrých a oprávnených dôvodov na odtlačky cenných originálov do foriem. Všetci od reštaurátorov cez archeológov, kustódov múzeí až po umelcov, ktorí si chcú rozmnožiť svoje výtvory, pracujú so silikónovými formovacími hmotami.

Remmers Silicon AFM je vysokoelastická, kondenzačne zosieťovaná silikónová formovacia hmota s vysokou odolnosťou voči natrhnutiu, ktorá bola vyvinutá špeciálne na výrobu univerzálne použiteľných odlievacích foriem. Vyznačuje sa excelentnou presnosťou reprodukcie a je vhodná na výrobu odtlačkov akejkoľvek náročnosti. Vďaka vysokej elasticite a dobrým oddeľovacím vlastnostiam sa tento materiál ľahko uvoľňuje z modelu, a preto je určený na najvyššiu možnú frekvenciu a presnosť formovania. Na zvýšenie stability je pridaním zahusťovadla Verdickungsadditiv AFM možné znížiť tekutosť silikónovej formovacej hmoty Silicon-Abformmasse AFM. Vďaka tomu je možné vyhotoviť súvislý tvar aj na nerovných, resp. zvislých formovaných povrchoch v procese natierania bez toho, aby dochádzalo k stekaniu či opadávaniu formovacej hmoty.

Odlievať do formy sa dajú rôzne materiály. Na reprodukciu sa zvyčajne používajú odlievacie alebo štukové malty.

  • Reštauračná malta Restauriermörtel GF
  • štuková malta Stuckmörtel GF
  • Štuková malta GF RZ (podľa historického príkladu na báze mált z románskeho cementu)

Na plnenie silikónových formovacích hmôt je možné použiť aj iné materiály ako napríklad sadru, hlinu, vosk a odlievacie živice ako polyester a polyuretán. Odlievacie živice však samozrejme obmedzujú presnosť formovania.

Reprodukcia originálov

Našlo sa 1 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 058805

Reštaurátorská malta pre odlievanie