Subterranean garage with markings©

Deck OS 8

Plochy podľa DIN EN 1504-2/DIN V 18026

Deck OS 8

Tuhá povrchová úprava pre mechanicky výrazne zaťažované plochy

Vlastnosti

  • mechanická a chemická zaťažiteľnosť
  • skúška proti spätnému prenikaniu vlhkosti (DIN EN 13578)*
  • bezpečná aplikácia aj pri nízkych teplotách

Použitie

  • povrchová úprava a pečatiaca vrstva na ochranu pred vniknutím látok
  • zvýšenie fyzikálnej a chemickej odolnosti

*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe v osvedčení o skúške.

Deck OS 8

Našlo sa 2 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 122431

Pigmentovaná predplnená penetrácia

Č. výrobku 619111

Pigmentovaný krycí náter alebo vrchný pečatiaci náter