Izolácia soklov

Bezpečná a trvalá sanácia prechodových oblastí na fasáde

Bez ohľadu na to, či sokle sú alebo nie sú zaizolované, či sú omietnuté alebo majú kamenný vzhľad, vždy ide o jeden z najzaťažovanejších stavebných prvkov budovy. Okrem stúpajúcej vlhkosti a striekajúcej vode s obsahom škodlivých solí patria k týmto zaťaženiam aj mechanické vplyvy. Preto najmä pri poškodenej, resp. chýbajúcej izolácii vznikajú na sokloch závažné škody.

Izolácia soklov pomocou MB 2K

Soklová oblasť existujúcich budov je vystavená obzvlášť extrémnym zaťaženiam. Zatiaľ čo časť fasády nad soklom spravidla ani po mnohých rokoch nevykazuje žiadne poškodenie hodné zmienky, v oblasti soklov dochádza často k uvoľneniu náterov, výkvetu alebo dokonca k masívnemu odlupovaniu omietky. Soklová oblasť tvorí rozhranie medzi fasádou a izoláciou stavby v oblasti, ktorá je v styku so zemou. Preto je potrebné preskúmať a sanovať nielen viditeľné oblasti nad zemou, ale aj oblasti v styku so zemou. Výrobca Remmers ponúka inovatívny izolačný produkt MB 2K, pomocou ktorého je možné natrvalo a bezpečne izolovať práve túto prechodovú oblasť. Vďaka jeho novej receptúre vykazuje MB 2K vynikajúcu priľnavosť na minerálne, ako aj bitúmenové podklady.

1. Základný náter

Na pripravený minerálny podklad naneste penetračný prostriedok Kiesol (v pomere 1 : 1 s vodou) minimálne do výšky 30 cm nad povrch terénu.

2. Adhézny mostík

V rámci reakčného času prostriedku Kiesol naneste stierku WP Sulfatex s fukciou adhézneho mostíka.

3. Vyrovnanie

Všetky nerovnosti vyrovnajte pomocou tmelu WP DS Levell „za čerstva“.

4. Izolácia soklov

Izoláciu z MB 2K naneste minimálne v dvoch pracovných krokoch.

5. Tepelná izolácia soklov

Do oblasti zaťaženej striekajúcou vodou odborne nainštalujte tepelnú izoláciu sokla pomocou soklovej omietky.

6. Izolácia omietky

Soklovú omietku utesnite pomocou MB 2K tak, aby ste uzavreli póry. Izoláciu vytiahnite min. 5 cm nad povrch terénu.

7. DS Protect

Do hornej časti terénu aplikujte ochranný pás DS Protect

©

Utesnenie dverí a okien siahajúcich po podlahu

Všetky presahy, napojenia alebo prechody sa musia bezpečne napojiť na plošnú izoláciu stavby. Pri vchodových dverách a oknách siahajúcich po podlahu to predstavuje mimoriadnu výzvu. Okrem ťažkého spracovania bežných izolačných materiálov sa v prechodovej oblasti z minerálnych podkladov na prvky okien, resp. dverí často vyskytujú problémy s priľnavosťou. Vďaka kombinácii stierky MB 2K a izolačnej pásky SK 10/SK 25 dokážete bezpečne utesniť aj komplikované prechody. Práve pri sanácii je tak možné nové zabudované prvky okien alebo dverí bez problémov napojiť na existujúcu izoláciu stavby.

1. Základný náter

Kiesol (v pomere 1 : 1 s vodou) rovnomerne naneste na vyčistený minerálny podklad. Silne savé podklady najprv navlhčite vodou.

2. Adhézny mostík

V rámci reakčného času prostriedku Kiesol naneste stierku WP Sulfatex s funkciou adhézneho mostíka.

3. Vyrovnanie

Všetky nerovnosti vyrovnajte pomocou tmelu WP DS Levell „za čerstva“.

4. Nalepenie izolačnej pásky

Izolačnú pásku SK 10 nalepte do oblasti prechodu medzi minerálnymi podkladmi a prvkami okien/dverí.

5. Adhézny mostík/škrabaný tmel

MB 2K naneste ako tmel na prechod medzi izolačnou páskou SK10 a vyrovnávajúcou vrstvou.

6. Izolácia soklov

Izoláciu z MB 2K naneste minimálne v dvoch pracovných krokoch (hrúbka suchej vrstvy 2 mm).

7. Tepelná izolácia soklov

Celoplošne nalepte tepelnú izoláciu pomocou stierky MB 2K . Povrch izolačných platní upravte tak, aby sa uzavreli póry.

8. Ochranná izolácia

Do hornej časti terénu aplikujte ochranný pás DS Protect

©

Izolácia sokla

Našlo sa 5 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 181001

Jednozložkový, spevňujúci mineralizačný koncentrát bez obsahu rozpúšťadiel

Č. výrobku 301408

Hydroizolačná multifunkčná stierka Kombinuje vlastnosti flexibilných, trhlín prekrývajúcich, minerálnych stierok MDS a bitúmenovej hrubovrstvovej izolácie PMBC.

Č. výrobku 043025

Minerálna hydroizolačná stierka s vysokou odolnosťou voči síranom

Č. výrobku 042625

Tesniaca malta s vysokou odolnosťou proti síranom

Č. výrobku 040030

Omietkový nástrek podľa WTA