Subterranean garage with markings©

Deck OS 10

Povrchová úprava ako tesniaca vrstva s vysokou mierou premostenia trhlín pod ochrannými a krycími vrstvami pre plochy zaťažované chôdzou a jazdou podľa DAfStb, TL/TP-BEL-B3

Deck OS 10

Izolačný systém s vysokou schopnosťou premostenia trhlín

Vlastnosti

  • dynamické premosťovanie trhlín
  • mechanická zaťažiteľnosť
  • chemická odolnosť

Použitie

  • Izolácia betónových stavebných dielov s oddeľujúcimi trhlinami a projektovaným mechanickým namáhaním, napr. otvorené podlažia garážových domov
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe v osvedčení o skúške.