©

Staré stavby

Tehlové fasády ako nové, zachovanie hodnoty v systéme

Tehla je jedným z najstarších stavebných materiálov. Tehlová fasáda sa však neskladá len zo samotných tehál, ale aj zo škár nachádzajúcich sa medzi nimi. Vysoké zvlhnutie jedného alebo oboch stavebných materiálov znamená minimálne začiatok poškodenia. Ochranný systém Remmers zabezpečuje trvalú ochranu pred prenikajúcou vlhkosťou a zaručuje maximálnu trvácnosť.

Omietková fasáda je najčastejšie zvoleným variantom fasády. Dôvodom je okrem iného rozmanitosť tvarov a farieb. Tradičné maltové omietky pre fasády sa vyrábajú ako vápenato-cementové omietky. Okrem toho existujú tepelnoizolačné omietky, ktoré sú zhotovené z tepelnoizolačnej jadrovej omietky a vodoodpudivej minerálnej vrchnej omietky. Používajú sa pri hrubých stenách s priemernou hrúbkou a spájajú dobrú izoláciu s príslušnými stavebnými fyzikálnymi vlastnosťami.

Na rozdiel od tehly alebo moderných stavebných materiálov sa prírodny kameň veľmi výrazne odlišuje nielen tvarom, farbou a kvalitou povrchu kameňa, ale aj ich rôznymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Zachovanie originálneho materiálu a zosúladenie nových používaných opravných materiálov je preto mimoriadne dôležité na dlhodobé zachovanie substancie. Spevňovače kameňa od spoločnosti Remmers sa používajú na celom svete na zabezpečenie historicky cenných kultúrnych hodnôt.

Ošetrovanie a stavebná údržba stavieb s hrazdenou konštrukciou boli kedysi bezproblémovou a samozrejmou úlohou užívateľov a majiteľov, ako aj remeselníkov. Nároky na komfort bývania dnes vzrástli, no naproti tomu sa zmenšil súhrn skúseností a vedomostí ohľadom zloženia stavieb zhotovených z hrazdenej konštrukcie. Následkom boli mnohé škody na budovách s hrazdenou konštrukciou. Pomocou systému na sanáciu hrazdených konštrukcií Remmers je možné po prvýkrát odstrániť tento deficit.

Staré stavby

Našlo sa 51 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 022001

Č. výrobku 040030

Omietkový nástrek podľa WTA

Č. výrobku 040120

Podkladová a porézna jadrová omietka, absorbujúca soli, so zníženou alkalitou podľa WTA

Č. výrobku 040825

Minerálna štuková omietka

Č. výrobku 067505

Č. výrobku 067201

Kyslý čistič

Č. výrobku 067105

Č. výrobku 066601

Č. výrobku 067305

Č. výrobku 643805

Č. výrobku 072505

Č. výrobku 290905

Č. výrobku 064205

Č. výrobku 107205

Č. výrobku 051725

Č. výrobku 051925

Rýchlotuhnúca filcovateľná lepiaca a opravná malta

Č. výrobku 280905

Plniaca a plošná stierka

Č. výrobku 056010