©

Čistenie

pretože nečistota nijako nechráni

Lúhy vápna sa pri novovybudovaných tehlových fasádach v posledných rokoch vyskytujú čoraz častejšie. Súvisí to s nadmerne vysokým navlhnutím muriva vo fáze výstavby a sezónne nevhodnou dobou výstavby, keď murivo po vyškárovaní nemôže včas vyschnúť a zložky vápna v malte tak nemôžu stuhnúť. Ďalším faktorom môže byť vysoká priepustnosť vody maltových škár a dutín v sieti škár. Prvým jednoduchým, ale účinným preventívnym opatrením je preto obyčajné zakrytie nedokončeného múru pri daždi. Druhým opatrením je rozumná voľba načasovania škárovania: na začiatku obdobia sucha a nie počas alebo krátko pred studeným, vlhkým ročným obdobím.

Ak sa tieto body nedodržia, na fasáde sa môžu vytvoriť belavé vápenné závoje, a to väčšinou na začiatku teplého obdobia nasledujúceho po škárovaní. Tie spravidla nie sú nebezpečné, ale sú nevhľadné a musia sa odstrániť. Na tento účel je možné použiť buď mierne kyslé čistiace prostriedky, alebo sa použije vírivé tryskové zariadenie rotec, osvedčené dokonca aj na pamiatkovo chránených objektoch.