©

Utesnenie soklov

Systémové riešenia pre trvalú ochranu soklovej zóny

Utesnenie soklov sa zvyčajne vykonáva minerálnymi tesniacimi kalmi. Tie však majú jednu rozhodujúcu nevýhodu, priľnú výlučne na minerálne podklady. To znamená, že pri novostavbe sa musia naniesť pred bitúmenovou izoláciou, ktorá je v styku so zemou. V prípade nového prostriedku MB 2K je to inak. Združuje vlastnosti minerálnych tesniacich kalov premosťujúcich trhliny a plastom modifikovaných hrubých bitúmenových povrchových úprav v jednom produkte.

©

Striekajúca voda a pôdna vlhkosť v stenovom sokli (W4-E)

Pomocou triedy pôsobenia vody W4-E, ktorá bola vyvinutá pre samotnú soklovú oblasť, je okrem kapilárnej vody v stenách a pod stenami definované aj pôsobenie striekajúcej vody a pôdnej vlhkosti na stenový sokel. Pre túto oblasť sú v novom znení normy MDS so schopnosťou premosťovania trhlín prípustné ako jediné utesnenie soklov.

Tieto systémy sa síce osvedčili v praxi, majú však jednu rozhodujúcu nevýhodu, priľnú výlučne na minerálne podklady.

Pri MB 2K je to inak. Lepivosť materiálu je taká dobrá, že priľne ku všetkým bežným stavebným podkladom, dokonca aj na bitúmenové izolácie. Táto skutočnosť umožňuje úplne nové aplikácie. Obmedzenia súvisiace s priľnavosťou už takmer neexistujú, prechody na sokloch sa bez problémov dajú utesniť.

Dôkaz:

  • všeobecné stavebné osvedčenie podľa PG MDS,
  • adhézna pevnosť v ťahu MB 2K na bitúmenovom materiáli.

Utesnenie soklov presahujúce rozhrania

Pri izolácii stavby s kvapalnými nanášanými izolačnými materiálmi je na prechode na sokel budovy takmer vždy potrebná zmena materiálu. Realizácia sa zvyčajne vykonáva tak, že soklová zóna sa izoluje minerálnymi a oblasť v styku so zemou bitúmenovými
materiálmi. Prechod z minerálneho na bitúmenový systém, ktorý pritom vznikne na sokli, už z hľadiska materiálu predstavuje slabé miesto. Tu prichádza rad na špeciálnu technológiu MB 2K. MB 2K vykazuje optimálnu priľnavosť ako na minerálnych, tak aj bitúmenových podkladoch, a preto sa môže nanášať aj na bitúmen. Prechodové oblasti sa podľa nových normatívnych predpisov môžu zaizolovať týmto spôsobom absolútne bezpečne proti zatekaniu.

1. Prípravné práce

Odstráňte súčasti, ktoré znižujú priľnavosť.

2. Základný náter
Rovnomerne naneste Kiesol MB. Silne savé podklady predbežne zvlhčite vodou. Vyrovnané
oblasti vyškárujte.

3. Škrabaný tmel

Škrabaný tmel MB 2K naneste na PMBC a minerálny podklad
(prekrytie > 100 mm).

4. Prvá vrstva izolácie

Rovnomerne naneste prvú vrstvu izolácie MB 2K.

©

5. Druhá vrstva izolácie

Druhú vrstvu izolácie MB 2K naneste, keď sa tým už nepoškodí prvá nanesená vrstva.

6. Izolácia sokla

Odborná montáž izolácie sokla v oblasti striekajúcej vody vrát. soklovej omietky.

7. Utesnenie omietky

Soklovú omietku utesnite pomocou MB 2K tak, aby sa uzavreli póry. Izoláciu natiahnite min. 50 mm nad povrch terénu.

8. DS Protect

Montáž DS Protect vo výške povrchu terénu.

9. Konečná úprava povrchu

Soklovú omietku vrátane utesnenia omietky pretrite prostriedkom Color PA.

Izolácia pod vrstvou lícovej tehly

Na izoláciu päty pri dvojplášťovom murive doteraz nebola jednoznačne regulovaná aplikácia kvapalných nanášaných izolačných materiálov ako PBMC alebo MDS so schopnosťou premostenia trhlín. Vstupom nových národných predpisov do platnosti boli uvedené, a v praxi rokmi overené, produktové systémy normatívne podchytené. Pružná polymérmi modifikovaná hrubá povrchová úprava Remmers MB 2K môže bodovať aj v tejto oblasti vďaka svojej jedinečnej výkonnosti. Takto MB 2K nielenže spĺňa požiadavky na MDS so schopnosťou premostenia trhlín (PG MDS), ale aj zaťažiteľnosť tlakom požadovanú pre PMBC o viac ako 3-násobok. MB 2K sa okrem toho veľmi ľahko spracúva a môže sa aplikovať ako naplavovaním, tak aj tmelením. V spojení s flísom kašírovanými škárovcími páskami série VF sa toto systémové riešenie realizuje náramne jednoducho, zodpovedá praktickým postupom a od júla 2017 je v súlade s normou.

Dôkaz:

  • všeobecné stavebné osvedčenie podľa PG MDS,
  • skúška deformácie pod 3-násobným zaťažením oproti norme (podľa DIN EN 15814).

1. Prípravné práce

Zrazte hranu v oblasti základne steny. Odstráňte súčasti, ktoré znižujú priľnavosť.

2. Základný náter

Rovnomerne naneste Kiesol MB. Silne savé podklady predbežne zvlhčite vodou.

3. Škrabaný tmel

Naneste škrabaný tmel MB 2K.

4. Zabudovanie škárovacej pásky

V oblasti kútov naneste MB 2K a „za čerstva“ vložte škárovaciu pásku VF.

5. Prvá vrstva izolácie

Rovnomerne naneste prvú vrstvu izolácie MB 2K.

6. Druhá vrstva izolácie

Druhú vrstvu izolácie MB 2K naneste, keď sa tým už nepoškodí prvá nanesená vrstva.

7. Vrstva muriva

Stenu namurujte po dostatočnom vyschnutí izolácie.

©

Izolácia sokla

Našlo sa 8 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 300801

Špeciálna penetrácia

Č. výrobku 301408

Hydroizolačná multifunkčná stierka Kombinuje vlastnosti flexibilných, trhlín prekrývajúcich, minerálnych stierok MDS a bitúmenovej hrubovrstvovej izolácie PMBC.

Č. výrobku 507101

Vysokokvalitná, prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR potiahnutá rúnom

Č. výrobku 500301

Samolepiaca butylová tesniaca páska potiahnutá rúnom

Č. výrobku 040525

Tuhá minerálna tesniaca stierka pre novostavby

Č. výrobku 042625

Tesniaca malta s vysokou odolnosťou proti síranom

Č. výrobku 042325

Rýchlo tuhnúca hydroizolačná stierka

Č. výrobku 482201

Armovacie rúno pre 1K multifunkčné stavebné hydroizolácie