©

Stabilita a zvýšenie nosnosti

Vypĺňanie dutín a zvyšovanie nosnosti historických konštrukcií

Murovanie má svoje niekoľkostoročné tradície. V dávnejších časoch sa murivo vyrábalo podľa remeselných pravidiel. Formát kameňa a hrúbka steny sa určovali podľa odhadovaného namáhania. Dnes majú veľký význam poznatky o nosnosti historického muriva na zabezpečenie a prestavbu starých stavebných objektov.

Presuny, resp. zvyšovanie záťaže v rámci muriva môžu byť vyvolané poškodením, sanačnými alebo zabezpečovacími prácami, rovnako ako zmenami používania a môžu so sebou prinášať nové poškodenia. Nosné diely historických stavieb ako steny a piliere často pozostávajú z dvojvrstvového muriva z prírodného kameňa alebo tehál. Zatiaľ čo vonkajšie vrstvy sú „riadne“ vymurované, vnútri týchto stavebných prvkov sa väčšinou nachádza „výplň“ z kamenných úlomkov a vysokého podielu malty. Správanie sa pri zaťažení je okrem pevnostných a deformačných vlastností kameňa a malty ovplyvnené ešte mnohými ďalšími parametrami.

K nim patria nasledovné:

  • zloženie muriva (jednovrstvové/viacvrstvové),
  • formát kameňa,
  • spôsob spájania,
  • kvalita vyhotovenia,
  • rozptyl kvality kameňa a malty.

Vo veľkej väčšine prípadov dutiny a medzery v murive znižujú nosnosť. Preto vypĺňanie takýchto chybných miest patrí k nevyhnutným sprievodným opatreniam pri mnohých sanáciách muriva. Malty používané pri vypĺňaní, resp. zhutňovaní sa musia vyberať predovšetkým na základe pevnosti, schopnosti akumulácie vody a kompatibility so spojivom.