©

Mobilné silá – steny

Pružná 2-zložková farebná epoxidová živicová povrchová úprava

Vlastnosti

 • nepriepustná a premosťujúca trhliny
 • odolná voči tráviacim a silážnym šťavám,
 • bez obsahu dechtu

Použitie

 • diely vo vzduchovej práčke
 • mobilné silá – steny
 • ochranná povrchová úprava pre železobetónové zásobníky

Osvedčenia o skúške*

 • Odolnosť voči chemikáliám
 • Trieda protipožiarnej ochrany Bfl-s1
 • Skúška premostenia trhlín
 • Správa o skúške pre používanie zariadení na skladovanie hnoja, močoviny a silážnych štiav
 • VOC certifikát a všeobecné stavebné schválenie podľa zákona o vodných zdrojoch
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe, ako aj v príslušnom osvedčení o skúške. Osvedčenia o skúške platia len pre príslušný produkt, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou schválenia.