©

Starostlivosť o stavebné pamiatky

Trvalá ochrana cenných kultúrnych hodnôt

Starostlivosť o stavebné pamiatky je kráľovskou disciplínou ochrany stavieb. Či už ide o podrobné analýzy stavu stavieb na objekte, ktoré vykonáva oddelenie odborného plánovania spoločnosti Remmers, alebo o špeciálne produktové riešenia pre dlhodobú ochranu stavieb, portfólio spoločnosti Remmers GmbH je rôznorodé. Vďaka viac ako 65 rokom skúseností z oblasti starostlivosti o stavebné pamiatky disponujeme rozsiahlymi vedomosťami o historických stavebných procesoch a materiáloch.

Cieľom tejto ochrany je zachovanie kultúrnych pamiatok. Kultúrne dedičstvo je pre spoločnosť mimoriadne dôležité. Vďaka nemu sa na základe vecných a zmyslami vnímateľných historických svedectiev môžeme identifikovať so svojimi dejinami, a tým vytvárať spoločenskú identitu. To platí rovnako pre malé regióny, ako aj pre Európu ako celok. Ochrana pamiatok je v tomto zmysle súčasťou kvality života.

Kto zvládne ťažké úlohy starostlivosti o stavebné pamiatky, a to nielen z hľadiska technickej uskutočniteľnosti, ale aj pri maximálnom možnom zachovaní podstaty, majstrovsky vyrieši aj ťažké „normálne prípady“ pri všetkých podkladoch ako je: oprava fasád, trvalá izolácia stavieb, ako aj ochrana dreva.

Vrstva nečistôt je z dôvodu veľkého vnútorného povrchu vynikajúcim absorbentom vlhkosti a škodlivín vo forme plynov a čiastočiek. Tie väčšinou reagujú na spodnej strane kôry a urýchľujú zničenie.

Odsoľovanie prírodného kameňa a iných minerálnych stavebných materiálov pomocou kompresnej metódy je uznávaný a na mnohých významných stavbách osvedčený spôsob na značné zníženie škodlivých solí na stavbe.

Murovanie má svoje tradície. V dávnejších časoch sa murivo vyrábalo podľa remeselných pravidiel. Formát kameňa a hrúbka steny sa určovali podľa odhadovaného namáhania. V súčasnosti majú veľký význam pre zabezpečenie starých stavebných objektov a ich prestavbu poznatky o nosnosti.

Mnohé prírodné kamene obsahujú napúčajúce ílové minerály. Väčšinou ide o vrstevnaté silikáty, ktorých zloženie sa podobá na knihu. Už pri malom výskyte vlhkosti sú na základe elektrochemického pôsobenia medzi jednotlivými vrstvami schopné uskladniť a odovzdávať vodu.

Zvetrávanie minerálneho stavebného materiálu ide vždy ruka v ruke s oslabením štruktúry. Ústrednou úlohou spevňovacieho opatrenia je cielené vyplnenie pórovitého priestoru, ktorý vznikol zvetrávaním.

Úlohy pri konsolidácii prírodného kameňa sa väčšinou neobmedzujú len na štrukturálne spevnenie, ale siahajú omnoho hlbšie v závislosti od druhu a intenzity zvetrania.

Systém reštauračných mált od spoločnosti Remmers bol vyvinutý špeciálne na dopĺňanie minerálnych stavebných materiálov, resp. na ich náhradu.

Existuje veľa dobrých a oprávnených dôvodov na odtlačky cenných originálov do foriem. Všetci od reštaurátorov cez archeológov, kustódov múzeí až po umelcov, ktorí si chcú rozmnožiť svoje výtvory, pracujú so silikónovými formovacími hmotami.

Škáry na stavbe plnia rôzne funkcie, a preto musia mať primerane rozdielne vlastnosti v závislosti od daných požiadaviek.

V dávnejších dobách omietka predstavovala ochranu pred poveternostnými vplyvmi, pomocou ktorej sa navyše dali prekryť a opticky zjednotiť rôzne materiály. Neskôr sa používala najmä vďaka možnosti tvarovania a prispôsobenia a množstvu alternatív použitia.

Prostriedok Remmers Graffiti-Schutz patrí do triedy semipermanentných systémov na ochranu pred graffiti. Graffiti a farebné čarbanice je z ošetreného podkladu možné odstrániť jednoducho pomocou horúcovodného vysokotlakového čističa (hygrotermické čistenie).

Už od čias antiky sú známe nátery a farebné vyhotovenia stavieb a figurálnych objektov. Slúžili (a aj slúžia) ako výrazový prostriedok a ako ochrana a vrstva proti opotrebovaniu. Vzhľadom na emisiami podmienené poškodenia vplyvom poveternostných podmienok v posledných desaťročiach stúpol význam ochrannej funkcie.

Ochrana a obnova pamiatok

Našlo sa 20 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 040120

Podkladová a porézna jadrová omietka, absorbujúca soli, so zníženou alkalitou podľa WTA

Č. výrobku 040220

Sanačná omietka pre vlhké a zasolené murivo podľa WTA

Č. výrobku 107716

Odsoľovacia omietka / obetovaná omietka podľa WTA

Č. výrobku 067201

Kyslý čistič

Č. výrobku 066601

Čistiaca pasta na odstraňovanie mestských nečistôt

Č. výrobku 136801

Odstraňovač náterov a graffiti

Č. výrobku 060201

Bezfarebná, hydrofóbna, riedidlová impregnácia na silan-siloxanovej báze

Č. výrobku 060805

Bezfarebná hydrofóbna impregnácia na báze silanu/siloxanu na vápenec

Č. výrobku 22202083

Bezrozpúšťadlová, filmotvorná peelingová pasta na odstraňovanie prachu, sadzí a iných nečistôt bez použitia vody

Č. výrobku 066101

Čistič pre ekologické čistenie povrchov z historického prirodného kameňa.

Č. výrobku 061605

Ochranný prostriedok na báze vody na prírodné horniny s ílovým tmelom, ktorý znižuje vlhké napúčanie

Č. výrobku 071905

Spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE) s nízkou mierou usadzovania gélu (10 %), ktorý zamedzuje nadmernému spevňovaniu a umožňuje dosiahnuť rovnomerný pevnostný profil.

Č. výrobku 072005

Bezrozpúšťadlový spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE)

Č. výrobku 071405

Elastifikovaný spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE)

Č. výrobku 075015

Minerálna hmota pre doplnenie kameňa

Č. výrobku 059715

Minerálna malta pre doplnenie kameňa, spracovateľná od nulovej hrúbky

Č. výrobku 058805

Reštaurátorská malta pre odlievanie

Č. výrobku 647105

Lazúrovacia, plniaca, " pravá" silikónová farba

Trvalá ochrana cenných kultúrnych hodnôt

Ďalšie informácie týkajúce sa zachovania stavieb a starostlivosti o stavebné pamiatky nájdete v našej brožúre.

Cena Bernharda Remmersa

Akadémia Bernharda Remmersa udeľuje každé dva roky Cenu Bernharda Remmersa za mimoriadne remeselné výkony v oblasti starostlivosti o stavebné pamiatky.

Na európskom veľtrhu pre reštaurátorstvo, starostlivosť o pamiatky a obnovu miest „denkmal“ v Lipsku sa cena udeľuje remeselníkom, projektantom, architektom, reštaurátorom pamiatok a stavebníkom za mimoriadne výkony v oblasti pamiatkovej ochrany. Majstrovská remeselná realizácia sa pritom mimoriadne cení.

Viac informácií

©