©

Modulový systém KSE

Rozšírená výzva: stavebnica pre profesionálnych reštaurátorov

Úlohy pri konsolidácii prírodného kameňa sa väčšinou neobmedzujú len na štrukturálne spevnenie, ale siahajú omnoho hlbšie v závislosti od druhu a intenzity zvetrania.

Z dôvodu vysokej afinity esterov kyseliny kremičitej k väčšine prírodných kameňov a častého problematického vrstvenia vznikajúceho pri používaní rozdielnych materiálov je úplne pochopiteľné želanie, aby sa všetky nastávajúce problémy dali vyriešiť pomocou rovnakého materiálu. Tomu zodpovedá Modulový systém KSE od spoločnosti Remmers.

Modulový systém KSE od spoločnosti Remmers bol vyvinutý na to, aby okrem štrukturálneho spevnenia bolo možné ošetriť aj materiálové straty, a to pomocou injektážnych hmôt, mált na šikmé povrchy a lazúr. Vychádzajúc z elastifikovaného spevňovača kameňa ako spojiva podobného prírodným materiálom je pomocou rôznych prímesí možné vytvárať injektážne hmoty, malty na šikmé povrchy a aj lazúry priamo na mieste. Výsledné materiály sa svojimi fyzikálno-mechanickými, vlhkostnými a optickými vlastnosťami môžu prispôsobiť podkladu, takže vzniknú riešenia šité na mieru. Zabránením rozdielnym, resp. neharmonickým stavebno-fyzikálnym parametrom na prechodoch medzi vrstvami je možné účinne vyriešiť aj najzložitejšie úlohy.

©

REMMERS KSE 100/300/OH/510

Spevňovanie na báze klasických spevňovačov kameňa

Bežne dostupné spevňovače kameňa sú produkty šité na mieru, ktorých vlastnosti vyplývajú z cieleného používania rôzne veľkých molekúl KSE, rôznych katalyzátorov a príp. špeciálnych rozpúšťadiel. Cielenou kombináciou týchto „klasických spevňovačov kameňa“ je možné úspešne sanovať množstvo rozdielne konsolidujúcich podkladov.

REMMERS KSE 300 HV

Spevňovanie kameňa s modifikovanými spevňovačmi

Cielené riešenie problémov

Spevňovače kameňa na báze esterov kyseliny kremičitej vykazujú na kremičitanových podkladoch dva do seba zasahujúce mechanizmy účinku. Na jednej strane sa ester kyseliny kremičitej chemicky
naviaže na kremeň v podklade, na druhej strane v pórovom priestore podkladu vytvorí trojrozmernú štruktúru, ktorá aj bez priameho chemického naviazania vedie k stabilizácii podkladu. Na čisto kalcitických podkladoch dochádza len k posledne uvedenému mechanizmu.

Aby sa dosiahlo chemické naviazanie esteru kyseliny kremičitej aj na kalcitických podkladoch, môžu sa použiť špeciálne vyvinuté prostriedky na zlepšenie priľnavosti. Tieto prostriedky sprostredkúvajú spojenie medzi kovalentnou väzbou kremeňa a polárnou väzbou vápenca tým, že v sebe zjednocujú oba mechanizmy.

Špeciálny spevňovač pre vápenec

V prípade prostriedku Remmers KSE 300 HV (HV = Haftvermittler – prostriedok na zlepšenie priľnavosti) pracuje spevňovač kameňa po prvý raz na tomto princípe účinku. Účinnosť produktu bola preukázaná na pilotnom projekte podporovanom Nemeckou spolkovou nadáciou pre ochranu životného prostredia (DBU) v Osnabrücku s cieľom konzervácie vápenca na katedrále Halberstadt.

©

REMMERS KSE 300 E/500 E

Spevňovanie na báze elastifikovaných spevňovačov

Hranice pri používaní klasických spevňovačov

Veľmi malá veľkosť gélových čiastočiek klasických spevňovačov kameňa sčasti obmedzuje ich rozsah použitia na podklady s „normálnymi“ polomermi pórov, resp. dutín. Na spevňovanie stavebných materiálov s väčšími prirodzenými dutinami alebo zvetraním vytvorenými dutinami sú preto bežné spevňovače vhodné len obmedzene. K týmto „problematickým stavebným materiálom“ patria napr. tufy, omietky alebo aj napúčajúce prírodné kameniny ako napríklad pieskovec zo štutgartského súvrstvia. Príčinou je buď prirodzená distribúcia polomerov pórov v prírodnom kameni (napr. tuf) alebo tvorba zón s mikotrhlinami spôsobená zvetrávaním (napr. pri napúčajúcom prírodnom kameni ako je pieskovec zo štutgartského súvrstvia).

KSE-Modul-Systém

Našlo sa 7 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 071905

Spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE) s nízkou mierou usadzovania gélu (10 %), ktorý zamedzuje nadmernému spevňovaniu a umožňuje dosiahnuť rovnomerný pevnostný profil.

Č. výrobku 072005

Bezrozpúšťadlový spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE)

Č. výrobku 065405

Bezrozpúšťadlový spevňovač kameňa pre vápenec na organokřemčitanovej báze (KSE) so špeciálnymi adhezívami

Č. výrobku 071405

Elastifikovaný spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE)

Č. výrobku 071301

Spojivo v modulovom systéme KSE Elastifikovaný spevňovač kameňa na báze esteru kyseliny kremičitej (KSE) s vysokou mierou usadzovania gélu s čisto minerálnou suspenziou

Č. výrobku 057103

Plnivo pre Remmers modulový systém KSE.

Č. výrobku 057202

Plnivo pre Remmers modulový systém KSE