©

Omietka

Renovácia starých omietnutých plôch: perfektná fasáda jednoducho a rýchlo

Stavby sa menia. Postupom času sa na fasádach usádzajú nečistoty a škodliviny zo vzduchu. Do materiálu preniká vlhkosť. Keď je potom čas na renováciu, fasády sa síce čistia, ale to väčšinou nestačí.

Ak sa vyskytuje extrémne vysoký obsah solí, na jeho zníženie v blízkosti povrchu odporúčame prácu s obetnými omietkami nazývanými aj kompresné omietky ako alternatívu k trvalým jedno- alebo dvojvrstvovým systémom omietok na sanáciu.