Omietka na sanáciu plesní

Prepúšťa vodnú paru, má dobré kapilárne vlastnosti a urýchľuje schnutie vlhkých plôch

Klasický spôsob

Zbavte sa plesní navždy

Prostriedok SP Top SL je vhodný na jednovrstvové nanášanie o hrúbke 20 až 50 mm. Stvrdnutá omietka prepúšťa vodnú paru, má dobré kapilárne vlastnosti a urýchľuje schnutie vlhkých plôch. Vďaka svojmu nízkemu koeficientu tepelnej vodivosti má aj tepelnoizolačné vlastnosti. Tým sa na povrchu vnútorných stien zvýši teplota a zníži relatívna vlhkosť, a tým sa zabráni naklíčeniu spór. Vďaka kombinácii kapilárnej vodivosti a schopnosti akumulovať vodu je prostriedok SP Top SL schopný odvádzať vodu aj pri nepriaznivých externých alebo interných klimatických podmienkach na spustenie kondenzačných procesov tak, aby už nebola k dispozícii pre mikroorganizmy.

SP Top SL vďaka všetkým uvedeným vlastnostiam zabraňuje napadnutiu plesňami. Vďaka nízkej plošnej hmotnosti a dobrej formovateľnosti je omietku na sanáciu plesní možné použiť aj na podkladoch s nízkou pevnosťou a nosnosťou, napr. na historických stavbách. Dá sa použiť na všetkých minerálnych stavebných materiáloch stien vhodných na omietanie a na podkladoch pod omietku na opravu stien ohrozených hubami spôsobujúcimi pleseň, na zabránenie kondenzačným procesom a na energetickú sanáciu.

Všetky výhody ako na dlani

  • celková pórovitosť cca 80 %
  • tepelnoizolačné vlastnosti
  • lambda = 0,125 W/(mK)
  • sorpčný príjem vody 1,3 l/m² pri rel. vlhkosti vzduchu 80 % pri hrúbke vrstvy 2 cm
  • optimálny výdaj vody počas intervalov vetrania

Schimmel-Sanierputz

Našlo sa 2 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 040030

Omietkový nástrek podľa WTA

Č. výrobku 299720

Jemná protiplesňová stierka