©

Medzivrstvy

Pre bezpečnosť a efektivitu pri vytváraní vrstiev povrchovej úpravy

Medzivrstvy Induline sa priemyselne nanášajú polievaním alebo procesom Dynflow, vďaka čomu dochádza k mimoriadnej racionalizácii procesu nanášania. Navyše vzniká optimálna ochrana drevených prvkov pred vlhkosťou, pretože povrchové úpravy sa optimálne dostanú do každej časti dreveného dielu, ktorý sa má lakovať. Pri remeselnej aplikácii, aplikácii na domových dverách a problémových druhoch dreva zabezpečuje kvalita striekaného náteru obzvlášť dobrý izolačný účinok.
Medzičasom existujú aj bezfarebné riešenia, ktoré zároveň zaručujú dobrý izolačný účinok. Tieto varianty sú použiteľné nielen v lazúrovacích, ale aj v krycích vrstvách. Časovo náročné prestavovanie nie je nutné.

Podrobnosti o prínose pre zákazníka:

  • Vysoká efektivita a veľmi dobrá ochrana pred vlhkosťou vďaka aplikácii polievaním alebo Dynflow.
  • Najlepší možný izolačný účinok: kvalita striekaného náteru Induline pre problémové dreviny.
  • Minimalizácia nákladov na prestavovanie vďaka izolačným, bezfarebným medzivrstvám Induline pre krycie a lazúrovacie vrstvy povrchových úprav.
  • Optimálne vyplnenie pórov a zmáčanie pri listnatých drevinách pre mimoriadne estetické povrchy.

Medzivrstvy

Našlo sa 7 produktov
  Zobraziť všetky filtre

Náhľad

Č. výrobku 163320

Vodouriediteľný transparentný izolačný plnič na máčanie a flutovanie

Č. výrobku 345305

Vodouriediteľný transparentný izolačný plnič na striekanie

Č. výrobku 163605

Vodouriediteľný transparentný izolačný plnič pre aplikáciu striekaním

Č. výrobku 390005

Vodouriediteľný krycí izolačný plnič na striekanie

Č. výrobku 390205

Vodouriediteľný lak s metalickým efektom na aplikáciu striekaním

Č. výrobku 791805

Vodouriediteľný, krycí, izolačný základ a medzivrstva na aplikáciu striekaním

Č. výrobku 165668

Krycí náterový systém, základ, medzivrstva a vrchný náter v jednom s izolačným účinkom pre rozmerovo stabilné diely