©

Krátkodobé opatrenia

Dočasné opatrenia na rýchle odstránenie plesní

Ak nie je možné ihneď začať s opatreniami na sanáciu, napadnuté miesta by sa prechodne mali ošetriť/dezinfikovať bez toho, aby sa rozvíril prach. Aj pri týchto dočasných opatreniach sa musia dodržiavať všeobecné ochranné opatrenia podľa nariadenia o biologických látkach!

Čistenie podľa možnosti bez rozvírenia prachu

Ak nie je možné ihneď začať s opatreniami na sanáciu, napadnuté miesta by sa prechodne mali ošetriť/dezinfikovať bez toho, aby sa rozvíril prach. Aj pri týchto dočasných opatreniach sa musia dodržiavať všeobecné ochranné opatrenia podľa nariadenia o biologických látkach!

Naviazanie a zafixovanie húb spôsobujúcich pleseň

Naviazanie a zafixovanie húb spôsobujúcich pleseň ako krátkodobé prechodné opatrenie pred samotnou sanáciou plesní prostriedkom Remmers Sporenbinder. Zaťaženie prachom, ako aj koncentrácia húb spôsobujúcich pleseň v priestorovom vzduchu sa značne zredukuje. Prostriedok Sporenbinder je špeciálny základný náter bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel na naviazanie spór húb spôsobujúcich pleseň a používa sa aj na redukciu prachu zaťaženého týmito hubami.

Vlastnosti:

  • komplexácia a naviazanie,
  • znižuje zaťaženie spórami húb spôsobujúcich pleseň v priestorovom vzduchu,
  • bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel,
  • riediteľné vodou.

laboratory employee ©
©

Čistenie a dezinfekcia pomocou prostriedku Schimmel-Stop

Čistenie a dezinfekcia miest napadnutých hubami spôsobujúcimi pleseň podľa možnosti bez rozvírenia prachu, prechodne so samostatne pôsobiacim prostriedkom ako Remmers Schimmel-Stop.

Ide o aktívny špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie biologických povlakov z obkladov, škár, omietky, kameňa, plastu, lakovaných plôch a iných vodoodolných podkladov.

Vlastnosti:

  • účinkuje samostatne,
  • účinkuje rýchlo,
  • bez obsahu rozpúšťadla.

Cielené vetranie a vykurovanie na redukciu rastu húb spôsobujúcich plesne

Cielené vetranie a vykurovanie miest napadnutých hubami spôsobujúcimi pleseň môže znížiť vlhkosť a obmedziť ďalší rast týchto húb.