©

Energetická sanácia

iQ-Therm – inteligentný systém vnútornej izolácie od výrobcu Remmers

Vnútorná izolácia dokáže premeniť ako tepelné, tak vlhkostné vlastnosti stavebnej konštrukcie. Okrem problematiky vodných pár treba brať ohľad aj na zmenené vlastnosti týkajúce sa vysychania konštrukcie.

Inteligentný systém vnútornej izolácie stien iQ-Therm, vyvinutý našou spoločnosťou, prepája do jedného systému izolačné schopnosti voči vzlínavosti, tepelno-izolačné vlastnosti a reguláciu vlhkosti vzduchu.

Vnútorná tepelná izolácia obvodových stien ovplyvňuje špeciálnym spôsobom stavebno-fyzikálne vlastnosti konštrukcie. Pri výbere správnych izolačných materiálov so správnym dimenzovaním je potrebné zohľadniť najmä difúziu vodnej pary, možný únik vlhkosti a tiež obmedzenú schopnosť vysychania po intenzívnych zrážkach, zapríčinenú použitím vnútornej izolácie.

Časti stavby s obmedzeným pohybom, ako sú napríklad hrazdené konštrukcie alebo stenové materiály s nehomogenným profilom, vyžadujú kvôli svojim odlišným stavebno-fyzikálnym vlastnostiam použitie obzvlášť premyslených systémov vnútornej izolácie. Pre hrazdené konštrukcie existuje v princípe riziko nadmernej izolácie a z nej vyplývajúceho zamedzenia vysychania celej časti stavby.

Vnútorná tepelná izolácia slúži ako alternatíva alebo doplnenie k dodatočnej vonkajšej tepelnej izolácii, resp. izolácii vo vnútri muriva. Zatiaľ čo u týchto systémov sa nosné murivo nachádza na "teplej" strane izolácie, v prípade vnútorných izolácií je nutné vždy zohľadniť možnosť, resp. riziko kondenzácie vodných pár.

Energetická sanácia

Našlo sa 2 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 040120

Podkladová a porézna jadrová omietka, absorbujúca soli, so zníženou alkalitou podľa WTA

Č. výrobku 023705

Silikátová farba na vnútorné steny v systéme iQ-Therm, odolná voči vymývaniu, bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel