©

Energetická sanácia

iQ-Therm – inteligentný systém vnútornej izolácie od výrobcu Remmers

Vnútorná izolácia dokáže premeniť ako tepelné, tak vlhkostné vlastnosti stavebnej konštrukcie. Okrem problematiky vodných pár treba brať ohľad aj na zmenené vlastnosti týkajúce sa vysychania konštrukcie.

Inteligentný systém vnútornej izolácie stien iQ-Therm, vyvinutý našou spoločnosťou, prepája do jedného systému izolačné schopnosti voči vzlínavosti, tepelno-izolačné vlastnosti a reguláciu vlhkosti vzduchu.

Vnútorná tepelná izolácia obvodových stien ovplyvňuje špeciálnym spôsobom stavebno-fyzikálne vlastnosti konštrukcie. Pri výbere správnych izolačných materiálov so správnym dimenzovaním je potrebné zohľadniť najmä difúziu vodnej pary, možný únik vlhkosti a tiež obmedzenú schopnosť vysychania po intenzívnych zrážkach, zapríčinenú použitím vnútornej izolácie.

Časti stavby s obmedzeným pohybom, ako sú napríklad hrazdené konštrukcie alebo stenové materiály s nehomogenným profilom, vyžadujú kvôli svojim odlišným stavebno-fyzikálnym vlastnostiam použitie obzvlášť premyslených systémov vnútornej izolácie. Pre hrazdené konštrukcie existuje v princípe riziko nadmernej izolácie a z nej vyplývajúceho zamedzenia vysychania celej časti stavby.

Vnútorná tepelná izolácia slúži ako alternatíva alebo doplnenie k dodatočnej vonkajšej tepelnej izolácii, resp. izolácii vo vnútri muriva. Zatiaľ čo u týchto systémov sa nosné murivo nachádza na "teplej" strane izolácie, v prípade vnútorných izolácií je nutné vždy zohľadniť možnosť, resp. riziko kondenzácie vodných pár.

Energetická sanácia

Našlo sa 13 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 040120

Podkladová a porézna jadrová omietka, absorbujúca soli, so zníženou alkalitou podľa WTA

Č. výrobku 023705

Silikátová farba na vnútorné steny, odolná proti umývaniu, bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel

Č. výrobku 027401

Vnútorná izolačná doska z kremičitanu vápenatého na hygricko-energetickú sanáciu budov

Č. výrobku 025201

Softvér určený na posudzovanie stavebno-fyzikálnych vlastností jednorozmerných stenových a stropných konštrukcií

Č. výrobku 022820

Omietka regulujúca klímu

Č. výrobku 023601

Armovacia sieťka vyrobená zo sklotextilných vlákien

Č. výrobku 023220

Plošná stierka a štuková omietka

Č. výrobku 425801

Polyuretánová pena s uzavretými bunkami na tepelné, vlhkostné a akustické odizolovanie v oblastiach spojenia steny a podlahy

Č. výrobku 425701

Upevnenie väčších bremien

Č. výrobku 016001

Kapilárne aktívne pásy z tuhej PUR peny pre vnútorné zateplenie s kapilárnym prenosom vody

Č. výrobku 016401

Vnútorná izolačná doska v tvare klinu v systéme iQ-Therm 2.0

Č. výrobku 016501

Podhľadová doska v systéme iQ-Therm 2.0