Coatings for Windows & Doors©

Povrchové úpravy na okná a dvere

Induline Premium-Coatings

Impregnácie Induline ponúkajú nevyhnutnú ochranu pred hubami spôsobujúcimi sfarbenie dreva a jeho narušenie, ako aj pred napadnutím hmyzom a termitmi. Okrem toho chránia najcitlivejšie časti drevených okien. Ochrana je základným predpokladom dlhej životnosti dreveného okna.

Základné nátery Induline sa starajú o najlepšiu priľnavosť nasledujúcich vrstiev na podklad. To je základným predpokladom pre dlhú životnosť povrchu. Okrem toho základné nátery majú aj iné úlohy v závislosti od želaného povrchu alebo dreviny.

Medzivrstvy Induline sa priemyselne nanášajú polievaním alebo procesom Dynflow, vďaka čomu dochádza k značnej racionalizácii procesu nanášania. Tak vzniká aj optimálna ochrana drevených prvkov pred vlhkosťou. Pri remeselnej aplikácii, aplikácii na domových dverách a problémových druhoch dreva zabezpečuje kvalita striekaného náteru obzvlášť dobrý izolačný účinok.

Konečné nátery Induline majú hlavnú zásluhu na extrémne dlhých intervaloch renovácie pri používaní našich systémov povrchových úprav. Podiel spojiva a kvalita spojiva v podstatnej miere rozhodujú o kvalite laku, a tým aj o dlhej životnosti kompletného povrchu.

Predovšetkým pri stavebných prvkoch zo svetlých drevín si zákazníci čoraz častejšie prajú, aby drevo pôsobilo čo najprirodzenejšie. Pomocou laku s prírodným efektom Induline NW-740/05 na báze vody je možné zušľachtiť drevohliníkové okná, okná, zimné záhrady a domové dvere z dreva.

Kombinácia dreva a hliníka robí z každého okna stredobod záujmu. Bez priamych poveternostných vplyvov je možné dosiahnuť povrchy s vysoko transparentným vzhľadom a haptickým pôvabom ušľachtilého bytového nábytku. Nezáleží na tom, či sú lakované alebo majú olejovaný vzhľad, vždy je zaručený mimoriadne prirodzený vzhľad a pocit z dotyku dreva.

Domové dvere z dreva sú vizitkou domu a najdôležitejším architektonickým kompozičným prvkom pre vzhľad fasády. Povrch je však dennodenne vystavovaný mechanickému namáhaniu. Vysokokvalitné 1-zložkové konečné nátery od spoločnosti Remmers pritom vytvárajú úplne nové štandardy.

V tejto kategórii sa nachádzajú doplnky sortimentu, ktoré majú univerzálne použitie alebo sa môžu používať spolu s mnohými lakmi na drevo a moridlami.

Skontrolované do posledného milimetra

Zaručené a potvrdené

Stredobodom záujmu pri vývoji náterov Remmers na okná a dvere je dlhá životnosť a 100 % bezpečnosť. Túto bezpečnosť dokážeme zaručiť vďaka skúsenostiam na trhu, ktoré sme v priebehu desaťročí nadobudli v oblasti aplikačnej techniky, výskumu a vývoja, ako aj vďaka najmodernejším poznatkom o trhoch so surovinami.

Systémy povrchových úprav Remmers pravidelne dávame dôkladne prekontrolovať renomovaným inštitúciám, aby sa zaručila ich trvalá výkonnosť. Za dodržania prísnych predpisov sú náročnými metódami podrobené skúškam účinnosti, životnosti, ako aj ekologickej nezávadnosti.

Výsledok:
So systémami povrchových úprav spoločnosti Remmers s dlhou životnosťou ste na správnej strane!

Lepenie tabúľ do lakovaných drevených rámov

Lepené okenné systémy zaručujú trvalú použiteľnosť iba vtedy, keď všetky použité komponenty sú vzájomne zosúladené. Inštitút ift Rosenheim potvrdzuje: „Riešenia pre lepenie od spoločností Lohmann a OTTO CHEMIE v kombinácii so systémami povrchovej úpravy Remmers spĺňajú požiadavky novej smernice ift VE-08/3 Zásady posudzovania lepených zasklievacích systémov a sú tak vhodné a certifikované na použitie v lepených okenných systémoch.“

©

Zodpovedný dizajn vo všetkých oblastiach

Zodpovedný dizajn
Vďaka systémom povrchových úprav Induline spoločnosť Remmers nielenže zabezpečuje trvalú ochranu okien a dverí z dreva, ale spĺňa aj najvyššie nároky na dizajn, čo sa týka farebného stvárnenia, vzhľadu a haptiky.

Povrchová úprava so želaným vzhľadom
Induline Premium Coatings ponúkajú nespočetné možnosti povrchovej úpravy okien a dverí podľa vlastných predstáv o vzhľade – väčšia brilantnosť, vysoká transparentnosť, olejovanie, lakovanie alebo nápadné farebné odtiene.

Drevo s rôznou haptikou
Vďaka systémom povrchových úprav Induline je možné dosiahnuť rôzny haptický účinok od zdôrazneného, prírodného hmatateľného pocitu drevených povrchov až po plné lakované povrchy.

Moderné trendové povrchy v jednej kolekcii
Všetky systémy povrchových úprav Remmers pre okná a dvere sú zhrnuté v piatich jedinečných kolekciách, ktoré tvoria jeden celok. Pre okná a dvere z ihličnatých drevín, okná a dvere z listnatých drevín, drevohliníkové okná, domové dvere, ako aj pre lakovanie s prírodným efektom na rozmerovo stálych dieloch sú v praktickom fascikli spracované aktuálne prispôsobené návrhy stvárnenia spolu s príslušným stavebným dielom. Každý vzor je možné vybrať jednotlivo.

Tu začína budúcnosť

Centrum kompetencie pre drevený povrch

Centrum kompetencie pre drevený povrch: tu začína budúcnosť

Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu zastávame poprednú pozíciu v oblasti technológie. Vďaka technickým možnostiam centra kompetencie pre drevený povrch môžeme vyvíjať produktové systémy pre budúcnosť, ktoré presne zodpovedajú individuálnym predstavám a prianiam našich zákazníkov. Zameriavame sa predovšetkým na nasledujúce funkcie:

  • nové centrum kompetencie spoločnosti Remmers v Löningene na ploche vyše 2 500 m² spája najdôležitejšie oblasti našej každodennej práce orientovanej na zákazníka,
  • medzinárodné centrum aplikačnej technológie, zákaznícke a servisné centrum, ako aj školiace centrum pod jednou strechou,
  • dolaďovanie všetkých zákazníckych parametrov pomocou reálnej simulácie praktických požiadaviek s regulovateľnými klimatickými zónami,
  • najmodernejšie technologické zariadenia so špičkovým plnoautomatickým 6-osovým lakovacím robotom s 3D rozpoznávaním dielov,
  • zrýchlený vývoj nových lakovacích systémov,
  • transfer vedomostí v integrovanom školiacom a seminárnom centre.

Viac informácií

©

Nátery na okná & dvere

Našlo sa 48 produktov
  Zobraziť všetky filtre

Náhľad

Č. výrobku 721001

Vodouriediteľná hrubovrstvá lazúra s veľmi dobrou rozlievateľnosťou na okná, dvere & iné hodnotné drevené stavebné diely

Č. výrobku 720001

Vodouriediteľná krycia farba na okná, dvere & iné hodnotné drevené stavebné prvky

Č. výrobku 065505

Oleofóbna a hydrofóbna ochranná impregnácia

Č. výrobku 339520

Vodou riediteľný lazúrovací špeciálny základný náter

Č. výrobku 348805

Základný náter na báze vody s ochranou pred hnilobou a zamodraním

Č. výrobku 249105

Vodouriediteľný základný náter s konzervantom lakového filmu

Č. výrobku 163320

Vodouriediteľný transparentný izolačný plnič na máčanie a flutovanie

Č. výrobku 163605

Vodouriediteľný transparentný izolačný plnič pre aplikáciu striekaním

Č. výrobku 345305

Vodouriediteľný transparentný izolačný plnič na striekanie

Č. výrobku 390060

Vodouriediteľný krycí izolačný plnič na striekanie

Č. výrobku 390205

Vodouriediteľný lak s metalickým efektom na aplikáciu striekaním

Č. výrobku 791805

Vodouriediteľný, krycí, izolačný základ a medzivrstva na aplikáciu striekaním

Maenner-Meeting-Kaffee ©

Poradenstvo pri koncipovaní nových lakovacích techník

Servis v blízkosti zákazníka vo všetkých oblastiach

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vieme, že pomocou kompetentného poradenstva a spoločného hľadania riešení sa nakoniec dostaneme do cieľa. Práve v oblasti povrchovej úpravy alebo aplikačnej techniky je rozhodujúca kvalifikácia a kompetencia
poradcov. Pri výbere produktov, vybavenia a vydávaní potrebných výrobných postupov vás preto podporia naši skúsení experti.

Poradenstvo pri koncipovaní nových lakovacích techník
Plánujete prebudovať alebo reštrukturalizovať oblasť povrchovej úpravy alebo aplikačnej techniky vo svojej prevádzke? Radi vás podporíme pri výbere vybavenia a vydávaní výrobných postupov prostredníctvom poradenstva našich aplikačných technikov. Sami prirodzene nepredávame žiadne zariadenia, máme však kontakty s poprednými výrobcami zariadení v celej Európe. Vďaka tomu sú naši aplikační technici schopní poskytnúť cenné informácie týkajúce sa vášho plánovania, príp. rozhodovania o investícii:

  • Vyhnete sa drahým, zlým investíciám a budete schopní naplánovať procesy efektívne a s minimálnymi nákladmi!
  • Čo sa v minulosti osvedčilo u iných zákazníkov a čo nie?
  • Ktoré zariadenia sú mimoriadne dobre zosúladené s Induline Premium-Coatings?
  • Je možné prezrieť si pred samotným rozhodnutím o investícii porovnateľné technologické zariadenia v centre kompetencie Remmers, u zákazníka spoločnosti Remmers alebo spoločne u výrobcu zariadenia?