UV laky

Trieda lakov s mimoriadne nízkou emisiou prchavých organických zlúčenín (VOC)

Naše UV laky sa ožiarením ultrafialovým svetlom dajú vytvrdiť v zlomkoch sekundy. Môžu sa sformulovať s tuhými telesami do 100 % a predstavujú tým triedu laku s mimoriadne malým obsahom prchavých organických zlúčenín.

Aplikačné metódy UV lakov bežné v praxi sú valcovanie, striekanie/vylievanie, ako aj aplikácia zariadením Vakumat. Zatiaľ čo pri valcovaní, ako aj pri aplikácii zariadením Vakumat sa prevažne používajú laky so 100 % podielom tuhých telies, na nanášanie striekaním a vylievaním sa väčšinou používajú laky obsahujúce rozpúšťadlá, ako aj UV laky na vodnej báze.

Najdôležitejšie znaky našich UV lakov:

 • schnutie za niekoľko sekúnd,
 • rôzne spôsoby aplikácie (valcovanie, vylievanie, striekanie),
 • svetlostálosť a odolnosť voči chemikáliám,
 • malé podiely rozpúšťadiel, nízke zaťaženie životného prostredia,
 • odolnosť voči nárazom a oderu,
 • široký sortiment pre rôzne aplikácie.
 • Spoločnosť s popredným technologickým postavením na trhu v oblasti priemyselného UV lakovania

Portfólio produktov

 • UV tmely – biele a farebné
 • Základné UV nátery na nanášanie valcom – bezfarebné, biele a farebné
 • Krycie UV laky – s rôznymi stupňami lesku a povrchovými efektmi, bezfarebné, biele a farebné
 • Špeciálne UV produkty

Stavebnicový systém na individuálne prispôsobenie produktovým požiadavkám

 • UV základné laky
 • UV tmely (ťažký a ľahký tmel)
 • UV základné nátery na nanášanie valcom pre taber, grit feeder, brúsiteľné
 • Krycie UV laky

 • UV základné nátery – bezfarebné, biele a farebné
 • Krycie UV laky – s rôznymi stupňami lesku, bezfarebné, biele a farebné
 • Viacvrstvové UV laky
 • Špeciálne UV produkty

 • UV základné nátery na báze vody – bezfarebné, biele a farebné
 • Krycie UV laky na báze vody – s rôznymi stupňami lesku, bezfarebné, biele a farebné
 • Vodné viacvrstvové UV laky
 • Špeciálne vodné UV produkty

 • Základné UV nátery – bezfarebné a biele
 • Krycie UV laky – bezfarebné a biele
 • Viacvrstvové UV laky
 • Špeciálne UV produkty

Stavebnicový systém na individuálne prispôsobenie produktovým požiadavkám

 • Vodné tmely – čerpateľné a nečerpateľné
 • Vodný tlačový základ a vodná tlačová farba
 • UV tmel – čerpateľný
 • Vodný tlakový základ
 • Krycie UV laky – odolné voči poškriabaniu

Oblasti použitia

 • povrchy s vysokou odolnosťou,
 • nábytok do obývačky a spálne,
 • kancelársky a laboratórny nábytok,
 • dvere,
 • lakovanie parkiet a schodiskových stupňov,

©

Vlastnosti UV lakov

 • Aplikácia valcom umožňuje obzvlášť veľmi vysokú účinnosť nanášania, pretože je takmer bez strát. Vďaka malému množstvu nanášanej vrstvy sa zachová vynikajúci pomer ceny a výkonu.
 • Ponúkajú rôzne spôsoby aplikácie, ako je valcovanie, striekanie a vylievanie.
 • Zároveň zaručujú menšie zaťaženie životného prostredia, pretože neobsahujú žiadne rozpúšťadlá, alebo ich podiel je malý.
 • S lakmi sa manipuluje jednoducho.
 • Rýchle schnutie za niekoľko sekúnd umožňuje krátke výrobné zariadenia.
 • Povrchy presvedčia svojou svetlostálosťou a vysokou odolnosťou voči chemikáliám, ako aj vynikajúcou odolnosťou voči nárazom a oderu.

Zvláštnosti UV lakov

 • Sú potrebné špeciálne UV vytvrdzovacie zariadenia (ortuťové alebo gáliové žiariče).
 • Smerovanie v budúcnosti určujú najnovšie UV LED žiariče, ktoré ponúkajú potenciál ďalšej optimalizácie.
 • Sú možné obmedzenia v oblasti prekrývajúco-pigmentovaných plných odtieňov.
 • Možnosti opráv sú čiastočne obmedzené.
 • Vodné UV laky sa nanášajú striekaním a vylievaním a sú disperziami akrylových, príp. PE alebo PU živíc vo vode. Predstavujú skutočnú alternatívu s nízkou emisiou prchavých organických zlúčenín (VOC) v porovnaní s konvenčnými lakmi na báze rozpúšťadla. S vodnými UV lakmi sa dá dosiahnuť vysoká chemická a mechanická odolnosť, ktorá zodpovedá UV lakom na báze rozpúšťadla.
Dôležité: predpisy na spracovanie pre príslušný lak sa bezpodmienečne musia dodržať. Príslušný technický list laku informuje aj o množstvách nanášanej vrstvy na m2, dobách schnutia a teplotách laku a okolia.