©

SC Floor 110 – 01/02

Liata maltová podlaha odolná voči chemikáliám

SC Floor 110 – 01/02

Mnoho povrchových úprav na báze syntetickej živice neznesie tepelné zaťaženie kvapalinami. Remmers Crete BL ako základná vrstva v spojení s voliteľným vsypávaným kremenným pieskom má ako systém odolnosť voči teplote až do 110 °C. Toto zloženie okrem toho zaručuje požadované protišmykové vlastnosti.

Použitie

  • mechanicky, chemicky a tepelne výrazne namáhané podlahy
  • výroba ovocných štiav
  • plniarne nápojov

Osvedčenia o skúške*

  • Odolnosť voči chemikáliám
  • Protišmyková úprava R 11
  • Protišmyková úprava R 12
  • Protišmyková úprava R 13/V 4 a V 10

*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe, ako aj v príslušnom osvedčení o skúške. Osvedčenia o skúške platia len pre príslušný produkt, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou schválenia. Zmenou pečatiaceho prostriedku a vsypového materiálu je možné docieliť rôzne triedy R (odolnosť voči oderu).