Subterranean garage with markings©

Systémy pre garážové domy

Ochrana povrchu s veľkým úžitkom pri najrozmanitejšom stvárnení

Trvalé riešenia na všetkých úrovniach

Súčasné garážové stavby musia vydržať dlhú dobu, aby svoj účel spĺňali niekoľko desaťročí. Parkovacie a jazdné plochy sú dennodenne vystavované namáhaniu, ako napr. tepelné, chemické a mechanické zaťaženie, v dôsledku čoho sa opotrebúvajú a trvalo poškodzujú. Zaťaženia vznikajú okrem iného aj zanášaním vody a v zime aj zanášaním posypových solí. Vozidlá svojimi výfukovými plynmi taktiež extrémne zvyšujú koncentráciu CO₂. Jazda po betónových podlahách spôsobuje vibrácie a v dôsledku nich jemné trhliny. Škodlivé látky môžu následne jednoduchšie preniknúť do stavebného materiálu a rýchlejšie poškodiť oceľovú výstuž a betón.

Na toto extrémne použitie ponúkame overené a dlhoročne osvedčené systémy na ochranu povrchov. Systémy spoločnosti Remmers nájdete nielen v novostavbách, ale aj práve v oblasti sanácie a opráv ako trvácne systémové riešenia na ochranu betónových konštrukcií. Preto vám ponúkame nielen certifikovaný produkt, ale aj analýzu a poradenstvo pre váš projekt na opravu, aby koncept zahŕňal trvalé riešenie na všetkých úrovniach.

Národné a medzinárodné referencie sú dôkazom dlhej životnosti systémov na ochranu povrchu od spoločnosti Remmers.

Povrchová úprava ako tesniaca vrstva s vysokou mierou premostenia trhlín pod ochrannými a krycími vrstvami pre plochy zaťažované chôdzou a jazdou podľa DAfStb, TL/TP-BEL-B3

Povrchová úprava ako tesniaca vrstva s vysokou mierou premostenia trhlín pod ochrannými a krycími vrstvami pre plochy zaťažované chôdzou a jazdou podľa DAfStb, TL/TP-BEL-B3

Povrchová úprava so zvýšenou dynamickou schopnosťou premostenia trhlín pre plochy zaťažované chôdzou a jazdou podľa DIN EN 1504-2 a DAfStb

Povrchová úprava so zvýšenou schopnosťou premostenia trhlín pre plochy zaťažované chôdzou a jazdou podľa DIN EN 1504-2 a DAfStb

Systémy pre parkovacie domy

Našlo sa 6 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 636103

Transparentná penetračná živica a spojivo pre epoximaltu

Č. výrobku 122431

Pigmentovaná predplnená penetrácia

Č. výrobku 618611

Pigmentovaný krycí náter alebo vrchný pečatiaci náter

Č. výrobku 605530

Prefarbený krycí náter pre systémy OS-11

Č. výrobku 605631

Flexibilná plávajúca, tesniaca a obrusná vrstva v systémoch Remmers Deck OS

Č. výrobku 682626

Plávajúca, tesniaca a obrusná vrstva v Remmers systémoch Deck OS