Pair Meadow Nature©

Koľko [eco] máš v sebe?

Induline LW-722 [eco] na báze obnoviteľných surovín

Šetrenie zdrojov vďaka bilancovaniu biomasy

Zdroje našej Zeme sú obmedzené, preto témy trvalej udržateľnosti už aj v súčasnosti hrajú čoraz väčšiu úlohu pri vývoji produktov. Spoločnosť Remmers pri svojom novom produkte Induline LW-722 [eco] začína už na začiatku reťazca tvorby s hodnotami produktu, a to pomocou metódy bilancovania hmoty, ktorá spája nároky podniku na trvalú udržateľnosť, kvalitu a trhové náklady.
Pritom platí, že čím viac litrov produktu Induline LW-722 [eco] na báze spojiva bilancovaného biomasou bude dopytovaného a vyrobeného, o to viac fosílnych surovín sa na začiatku výrobného procesu nahradí biomasou. A tak bilancia ostane vždy vyrovnaná. Tento princíp je porovnateľný s ekologickým prúdom. Zákazníci svojim vedomým rozhodnutím sa pre trvalo udržateľné produkty spoločne ovplyvňujú to, ako bude vyzerať budúcnosť.

Pri výrobe 20-litrovej nádoby produktu Induline LW-722 [eco] sa v porovnaní s bežným lakom ušetria cca 4 litre ropy.
Vývojom produktu Induline LW-722 [eco] urobila spoločnosť ďalší krok smerom k zelenej budúcnosti. Vďaka použitiu spojiva bilancovaného biomasou tak neostane v zemskom povrchu len viac fosílnych surovín pre nasledujúce generácie, ale rovnako sa aktívne prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov. Ak sa rozhodnete pre Induline LW-722 [eco], nebudete tým chrániť iba svoje drevohliníkové okná, ale takisto aj globálne zdroje a naše životné prostredie.

©

1 000 litrov Induline LW-722 [eco] ušetrí toľko CO₂e, koľko sa uvoľní pri jednom lete z Moskvy do Paríža.
Použitím spojiva bilancovaného biomasou namiesto bežného
spojiva sa na 1 000 litrov Induline LW-722 [eco] ušetrí toľko kg CO₂e, ako
sa uvoľní počas letu na vzdialenosť 2 500 km. Zodpovedá to približne trase
z Moskvy do Paríža (2 488 km).

Induline LW-722 [eco]

Prvá povrchová úprava okien šetriaca prírodné zdroje

Pripravení na trvalo udržateľnú výstavbu

DGnB, LEED, BNB & Co.

Induline LW-722 [eco] má vynikajúce vlastnosti vo vzťahu k životnému prostrediu, ktoré okrem toho prispievajú k zdravej klíme bývania. Certifikácia podľa RAL ZU 12a „Blauer Engel“ (Modrý anjel) je tak už vyžiadaná. Použitiu v rámci trvalo udržateľnej výstavby (napr. DGnB) preto už nič nestojí v ceste. Prehľad môžete získať z nášho listu trvalej udržateľnosti.

Induline LW-722 [eco]

– ide o produkt na báze spojiva bilancovaného biomasou,

– na výrobu spojiva sa 100 % fosílnych surovín
nahradilo obnoviteľnými surovinami,

– dobrý priebeh,

– dobrá stohovateľnosť (podľa smernice HO.03),

– odolné voči UV žiareniu a s farebnou stálosťou,

– redukuje zmenu farebného odtieňa a žltnutie dreveného podkladu,

– príjemná haptika.

To the product

* Zjednodušené zobrazenie viacstupňového výrobného procesu výroby spojív a lakov.