©

SL Floor WHG AS 01/01-1

Farebná liata elektrostaticky vodivá povrchová úprava odolná voči chemikáliám v súlade s nariadeniami o regulácii vody

SL Floor WHG AS 01/01-1

Tekutá povrchová úprava WHG so schopnosťou odvádzať elektrickú energiu

Vlastnosti

 • elektrostaticky vodivá
 • možnosť protišmykového povrchu
 • premosťovanie trhlín

Použitie

 • priestory s rizikm výbuchu
 • zachytávacie vane
 • skladové priestory

Osvedčenia o skúške*

 • Trieda protipožiarnej ochrany Bfl-s1
 • Protišmyková úprava R 9
 • Protišmyková úprava R 10
 • Protišmyková úprava R 11/V 6
 • Protišmyková úprava R 12/V 8
 • Odolnosť voči chemikáliám - zoznam
 • Emisná skúška
 • Všeobecné stavebné schválenie
 • Skúška premostenia trhlín
 • Skúška zaťaženia jazdou
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe, ako aj v príslušnom osvedčení o skúške. Osvedčenia o skúške platia len pre príslušný produkt, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou schválenia. Zmenou pečatiaceho prostriedku a vsypového materiálu je možné docieliť rôzne triedy R (odolnosť voči oderu).

SL Floor WHG AS 01 / 001-1

Našlo sa 7 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 455102

Samolepiaca medená páska

Č. výrobku 667111

Vodou riediteľný priečne vodivý lak

Č. výrobku 142711

Transparentná penetračná živica, spojivo pre epoximaltu v systémoch s externou certifikáciou

Č. výrobku 143111

Elektrostaticky vodivá, chemicky odolná, trhliny prekleňujúca stierka

Č. výrobku 440525

Ohňom sušený kremičitý piesok

Č. výrobku 674203

Minerálny posypový prostriedok

Č. výrobku 667325

Tvrdý vodivý materiál