©

SL Floor WHG AS 01/01-1

Farebná liata elektrostaticky vodivá povrchová úprava odolná voči chemikáliám v súlade s nariadeniami o regulácii vody

SL Floor WHG AS 01/01-1

Tekutá povrchová úprava WHG so schopnosťou odvádzať elektrickú energiu

Vlastnosti

 • elektrostaticky vodivá
 • možnosť protišmykového povrchu
 • premosťovanie trhlín

Použitie

 • priestory s rizikm výbuchu
 • zachytávacie vane
 • skladové priestory

Osvedčenia o skúške*

 • Trieda protipožiarnej ochrany Bfl-s1
 • Protišmyková úprava R 9
 • Protišmyková úprava R 10
 • Protišmyková úprava R 11/V 6
 • Protišmyková úprava R 12/V 8
 • Odolnosť voči chemikáliám - zoznam
 • Emisná skúška
 • Všeobecné stavebné schválenie
 • Skúška premostenia trhlín
 • Skúška zaťaženia jazdou
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe, ako aj v príslušnom osvedčení o skúške. Osvedčenia o skúške platia len pre príslušný produkt, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou schválenia. Zmenou pečatiaceho prostriedku a vsypového materiálu je možné docieliť rôzne triedy R (odolnosť voči oderu).

SL Floor WHG AS 01 / 001-1

Našlo sa 6 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 455102

Samolepiaca medená páska

Č. výrobku 667111

Vodou riediteľný priečne vodivý lak

Č. výrobku 142711

Transparentná penetračná živica, spojivo pre epoximaltu v systémoch s externou certifikáciou

Č. výrobku 143111

Elektrostaticky vodivá, chemicky odolná, trhliny prekleňujúca stierka

Č. výrobku 440525

Ohňom sušený kremičitý piesok

Č. výrobku 674203

Minerálny posypový prostriedok