©

Kŕmne stoly

Vysokoodolná 3-zložková matná povrchová úprava

Vlastnosti

 • hladký a hygienický povrch
 • mechanicky veľmi zaťažiteľné
 • krátke prestoje

Použitie

 • roštové podlahy
 • podlahy v maštaliach
 • nové kŕmne stoly (na poškodené kŕmne stoly ponúkame individuálne systémové riešenia)

Osvedčenia o skúške*

 • Odolnosť voči chemikáliám
 • Trieda protipožiarnej ochrany Bfl-s1
 • Skúška premostenia trhlín
 • Správa o skúške pri používanie zariadení na skladovanie hnoja, močoviny a silážnych štiav
 • VOC certifikát a všeobecné stavebné schválenie podľa zákona o vodných zdrojoch
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe, ako aj v príslušnom osvedčení o skúške. Osvedčenia o skúške platia len pre príslušný produkt, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou schválenia.