Produkty na ochranu stavieb a podláh A – Z

Prehľad všetkých produktov a doplnkov Remmers.

A B C D E F G H I K M P Q R S T V W XYZ

A

AGE

Odstraňovač náterov a graffiti

Č. výrobku 1368

Prémiový akrylový tmel, odolný proti dažďu

Č. výrobku 7360

Acryl-Zementlack

Ekologický, vodou riediteľný farebný náter

Č. výrobku 2920

B

BIT 1K [basic]

Jednozložková, plastom modifikovaný bitúmenová hrubovrstvá izolácia s polystyrénom, bez rozpúšťadiel.

Č. výrobku 0872

ECO 2K

Dvojzložkový, plastom modifikovaný bitúmenový hrubovrstvý náter s polystyrénom, bez rozpúšťadiel.

Č. výrobku 0871

Podlahová vyrovnávacia stierka pre vnútorné použitie

Č. výrobku 6358

C

Bezchloridový rýchlotuhnúci cement na univerzálne použitie

Č. výrobku 2834

Historic Kalkspachtel

Vysokokvalitná stierka na báze disperzného hydrátu bieleho vápna, pripravená na použitie

Č. výrobku 6562

Historic Kalkspachtel fein

Vysokokvalitná stierka na báze disperzného hydrátu bieleho vápna pripravená na použitie

Č. výrobku 6564

D

DS Protect

Vysoko odolný trojvrstvový ochranný pás so separačnou funkciou

Č. výrobku 0823

DS Protect [basic]

Trojvrstvový ochranný systém vyrobený z recyklovaného PET

Č. výrobku 0815

DS Protect AL

Ukončovacia lišta pre DS Protect

Č. výrobku 0819

E

Desalting Compress

Suchá malta na zníženie obsahu solí v povrchovej vrstve

Č. výrobku 1070

Epoxy AS Color

Elektrostaticky vodivá stierka

Č. výrobku 6975

Epoxy BS 2000

Pigmentovaná, mnohostranne použiteľná, vodou emulgovaná epoxidová živica

Č. výrobku 6001

F

Marble Cement

Lepidlo na obklady a prírodný kameň - biele

Č. výrobku 2850

FL fix

Flexibilné lepidlo na dlaždice

Č. výrobku 2817

FM FS

Stierka na plošné škárovanie tehlového muriva

Č. výrobku 0435

G

Glimmer GHL 3/0

Minerálny posypový prostriedok

Č. výrobku 6742

H

Hydro Seal BE

Zhutňovací prostriedok

Č. výrobku 1290

I

IR PUR 250

Flexibilná, na vlhkosť reagujúca jednozložková polyuretánová injektážna živica, D-I (P)

Č. výrobku 6870

Plošná stierka a štuková omietka

Č. výrobku 0232

iQ-Lator

Softvér určený na posudzovanie stavebno-fyzikálnych vlastností jednorozmerných stenových a stropných konštrukcií

Č. výrobku 0252

K

Spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE) s nízkou mierou usadzovania gélu (10 %), ktorý zamedzuje nadmernému spevňovaniu a umožňuje dosiahnuť rovnomerný pevnostný profil.

Č. výrobku 0719

KSE 300

Bezrozpúšťadlový spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE)

Č. výrobku 0720

KSE 300 E

Elastifikovaný spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE)

Č. výrobku 0714

M

MB 2K+

Hydroizolačná multifunkčná stierka Kombinuje vlastnosti flexibilných, trhlín prekrývajúcich, minerálnych stierok MDS a bitúmenovej hrubovrstvovej izolácie PMBC.

Č. výrobku 3014

Sada vhodná na hydroizoláciu francúzskych okien

Č. výrobku 3137

MS 150

Elastický tesniaci tmel na báze MS-hybridného polyméru

Č. výrobku 7505

P

REM_0000026025_PP_Fix_ML.tif

Lepiaca malta v systéme Power Protect [eco]

Č. výrobku 0260

PU AW

Elastický špárovací tmel na báze PUR a syntetických živíc

Č. výrobku 7630

PUR Aqua Color Top 2K M

Pigmentovaný, hodvábne matný krycí lak

Č. výrobku 3682

Q

QP Color

Veľmi rýchlo reagujúca, pigmentovaná stierka zo syntetickej živice

Č. výrobku 6895

R

RM GF

Reštaurátorská malta pre odlievanie

Č. výrobku 0588

RM GM M10

Minerálna malta na doplnenie kameňa pre výplň hlbokých poškodení

Č. výrobku 0638

RM GM M20

Minerálna malta na doplnenie kameňa pre výplň hlbokých poškodení

Č. výrobku 0643

S

S-Protect M

Protikorózna prísada pre Betofix RM/Betofix R2

Č. výrobku 0919

Schimmel-Sanierspachtel fein

Jemná protiplesňová stierka

Č. výrobku 2997

SP_Fill_Q3

Minerálna štuková a tmeliaca omietka

Č. výrobku 0409

T

Water Stop VF 120/500

Vysokokvalitná, prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR potiahnutá rúnom

Č. výrobku 5071

Vysokokvalitná obojstranná tesniaca páska na báze kaučuku NBR potiahnutá rúnom

Č. výrobku 4805

Tape VF 250 XA

Vysokokvalitná, rúnom potiahnutá prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR s 30 mm samolepiacim pásikom

Č. výrobku 4803

V

Thinner V 101

Čistiaci a riediaci prostriedok

Č. výrobku 0978

Thinner V 103

Čistiaci a riediaci prostriedok

Č. výrobku 5699

VM Fill

Univerzálna lepiaca a výstužná malta

Č. výrobku 0517

W

WHG TX

Anorganické tixotropné činidlo

Č. výrobku 1221

WP DKS [basic]

Rýchlo tuhnúca hydroizolačná stierka

Č. výrobku 0423

Dichtschlämme

Tuhá minerálna tesniaca stierka pre novostavby

Č. výrobku 0405

XYZ

ZM HF [basic]

Prísada do malty na báze vodnej polymérnej disperzie

Č. výrobku 0220

Entraining Agent

Zušľachtuje maltu, uľahčuje miešanie, prevzdušňuje póry a znižuje zmrašťovanie

Č. výrobku 0120