Produkty na ochranu stavieb a podláh A – Z

Prehľad všetkých produktov a doplnkov Remmers.

A B C D E F G I K M P R S T V W XYZ

A

AGE

Odstraňovač náterov a graffiti

Č. výrobku 1368

Prémiový akrylový tmel, odolný proti dažďu

Č. výrobku 7360

Add 150

Polymérny granulát

Č. výrobku 6660

B

Vyrovnávacia stierka pre použitie v interiéri

Č. výrobku 6358

PCC jemná stierka

Č. výrobku 1008

PCC (RM)- jemná stierka

Č. výrobku 1080

C

Historic Spritzbewurf

Ošetrenie prípravkom prispôsobeným špecifickým vlastnostiam objektu

Č. výrobku 0574

Clean AC [basic]

Kyslý čistič

Č. výrobku 0672

Clean FP

Čistiaca pasta na odstraňovanie mestských nečistôt

Č. výrobku 0666

D

DS Protect

Vysoko odolný trojvrstvový ochranný pás so separačnou funkciou

Č. výrobku 0823

DS Protect [basic]

Trojvrstvový ochranný systém vyrobený z recyklovaného PET

Č. výrobku 0815

DS Protect AL

Ukončovacia lišta pre DS Protect

Č. výrobku 0819

E

Epoxy AS Color

Elektrostaticky vodivá stierka

Č. výrobku 6975

Pigmentovaná, mnohostranne použiteľná, vodou emulgovaná epoxidová živica

Č. výrobku 6001

Epoxy BS 2000 Fast

Rýchla, vodouriediteľná, pigmentovaná penetrácia

Č. výrobku 6934

F

Marble Cement

Lepidlo na obklady a prírodný kameň - biele

Č. výrobku 2850

FM FS

Stierka na plošné škárovanie tehlového muriva

Č. výrobku 0435

FM_NB_basic

Vápennocementová škárovacia malta pre novostavby

Č. výrobku 1027

G

Glimmer GHL 3/0

Minerálny posypový prostriedok

Č. výrobku 6742

I

IR PUR 250

Flexibilná, na vlhkosť reagujúca jednozložková polyuretánová injektážna živica, D-I (P)

Č. výrobku 6870

Plošná stierka a štuková omietka

Č. výrobku 0232

iQ-Lator

Softvér určený na posudzovanie stavebno-fyzikálnych vlastností jednorozmerných stenových a stropných konštrukcií

Č. výrobku 0252

K

Spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE) s nízkou mierou usadzovania gélu (10 %), ktorý zamedzuje nadmernému spevňovaniu a umožňuje dosiahnuť rovnomerný pevnostný profil.

Č. výrobku 0719

KSE 300

Bezrozpúšťadlový spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE)

Č. výrobku 0720

KSE 300 E

Elastifikovaný spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE)

Č. výrobku 0714

M

MB 2K+

Multifunkčná izolačná stierka Kombinuje vlastnosti flexibilných, trhlín preklenujúcich, minerálnych stierok MDS a bitúmenovej hrubovrstvovej izolácie PMBC.

Č. výrobku 3014

MS 150

Elastický tesniaci tmel na báze MS-hybridného polyméru

Č. výrobku 7505

Multi Fill [basic]

Plniaca a povrchová stierka

Č. výrobku 2806

P

PP Fix

Lepiaca malta v systéme Power Protect [eco]

Č. výrobku 0260

PU AW

Elastický špárovací tmel na báze PUR a syntetických živíc

Č. výrobku 7630

PUR Aqua Color Top 2K M

Pigmentovaný, hodvábne matný krycí lak

Č. výrobku 3682

R

RM

Minerálna malta na doplnenie kameňa

Č. výrobku 0750

RM GF

Reštaurátorská malta pre odlievanie

Č. výrobku 0588

RM GM M10

Minerálna malta na doplnenie kameňa pre výplň hlbokých poškodení

Č. výrobku 0638

S

S-Protect M

Protikorózna prísada pre Betofix RM/Betofix R2

Č. výrobku 0919

Schimmel-Sanierspachtel fein

Jemná protiplesňová stierka

Č. výrobku 2997

Feinspachtel

Minerálna štuková a tmeliaca omietka

Č. výrobku 0409

T

Water Stop VF 120/500

Vysokokvalitná, prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR potiahnutá rúnom

Č. výrobku 5071

Vysokokvalitná obojstranná tesniaca páska na báze kaučuku NBR potiahnutá rúnom

Č. výrobku 4805

Tape VF 250 XA

Vysokokvalitná, rúnom potiahnutá prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR s 30 mm samolepiacim pásikom

Č. výrobku 4803

V

Thinner V 101

Čistiaci a riediaci prostriedok

Č. výrobku 0978

Thinner V 103

Čistiaci a riediaci prostriedok

Č. výrobku 5699

Tekutý spomalovač

Č. výrobku 3005

W

WP DKS [basic]

Rýchlo tuhnúca hydroizolačná stierka

Č. výrobku 0423

Dichtschlämme

Tuhá minerálna tesniaca stierka pre novostavby

Č. výrobku 0405

WP DS Level

Tesniaca malta s vysokou odolnosťou proti síranom

Č. výrobku 0426

XYZ

ZM HF [basic]

Prísada do malty na báze vodnej polymérnej disperzie

Č. výrobku 0220