Na prehrávanie  YouTube videí na webových stránkach používáme služby YouTube API. Ďalšie informácie o podmienkach poskytovania týchto služieb nájdete tu: https://www.youtube.com/t/terms.