Fasády z hrázděného zdiva

Sanační systémy pro komplexní ochranu

Péče a uchování hrázděných staveb byly dříve bezproblémovým a samozřejmým úkolem uživatelů, vlastníků i řemeslníků. Dnes je situace jiná. Podstatně vzrostly požadavky na komfort bydlení, vědomosti a znalosti týkající se hrázděných staveb se naproti tomu výrazně zmenšily. Následkem toho došlo ke značným škodám na stavbách z hrázděného zdiva. Se sanačním systémem pro hrázděné zdivo od firmy Remmers je poprvé možné tento deficit napravit.

Dřevo bylo v Evropě téměř vždycky důležitým stavebním materiálem. S výjimkou severních a východních regionů byla používána z hlediska spotřeby dřeva úsporná, avšak komplikovaná hrázděná konstrukce. Všechny síly zde absorbují vzpěry dřevěného skeletu, zatímco výplně hrázdění mají obvykle „pouze“ funkci uzavření povrchu stěny.

V důsledku působení vnějších sil jako např. zatížení větrem, ale zejména v důsledku délkových změn působením vlhkosti a teploty, se dřevěná konstrukce těchto hrázděných staveb deformuje. Hovoříme zde tedy o rozměrově nestabilních dílcích.

Vzhledem k tomu, že většina masivních výplní hrázděných stěn se těmto deformacím podrobuje jen velmi omezeně, vznikají v oblasti spojů mezi dřevem a výplní hrázdění po určité
době nevyhnutelně praskliny. Protože doposud nejsou k dispozici žádné praktické materiály, které by tento nedostatek definitivně vyřešily, musí být všechny materiály použité
na výplně hrázdění přizpůsobeny této situaci.

Jednou z nejdůležitějších vlastností, kromě nejvyšší možné flexibility z důvodu udržení minimální velikosti trhlin, musí být kapilární absorpce používaných materiálů. Zajišťuje co nejrychlejší transport vlhkosti absorbované v oblasti trhlin pryč od dřeva, směrem do materiálu výplně hrázdění a její následný odvod do okolního prostředí. Zároveň však musí být omezena absorpce vody výplní při zkrápění deštěm. Proto je zapotřebí zvláště „vyvážený“ systém, pokud jde o transport vody.

Na základě dlouholetých zkušeností prof. Gernera byl v posledních letech vyvinut komplexní systém pro opravu staveb s hrázděnou konstrukcí.

Vedle splnění výše uvedených technických požadavků byl kladen důraz na co největší využití historických stavebních materiálů.

V Německu je celá řada historických hrázděných staveb, které mají vysokou ekonomickou a kulturní hodnotu. Tyto budovy jsou ohroženy nedostatečnou péčí a nevhodnými sanačními opatřeními.

Fasády z hrázdeného muriva

Našlo sa 6 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 066601

Čistiaca pasta na odstraňovanie mestských nečistôt

Č. výrobku 107205

Minerálna penetrácia so silne spevňujúcim účinkom

Č. výrobku 232303

Farba na ochranu dreva a iných podkladov pred poveternostnými vplyvmi v interiéri aj exteriéri

Č. výrobku 104625

Škárovacia malta bez cementu

Č. výrobku 235901

Dekoratívna strednovrstvá lazúra na vodnej báze

Č. výrobku 4600225001

Prémiová, tenkovrstvá olejová lazúra na báze rozpúšťadiel s vysokou ochranou proti vlhkosti pre drevo v exteriéri