©

Dlhodobé opatrenia

Sanácia plesní na trvalú ochranu pred novým napadnutím

Odstránenie príčin, ktoré viedli k rastu húb spôsobujúcich pleseň, je základným predpokladom pre úspešnú sanáciu. Stavebné škody sa musia odstrániť a používatelia priestorov musia byť poučení o tom, ako je v budúcnosti možné zabrániť rastu húb spôsobujúcich pleseň.

Zásady úspešnej sanácie

Plochy menšieho rozsahu napadnuté hubami spôsobujúcimi pleseň do veľkosti 0,4 m², ako napr. povrchové napadnutie (žiadne stavebné nedostatky), môžu sanovať samotné súkromné osoby bez účasti odborného personálu. Odporúčame predchádzajúcu odbornú konzultáciu. Musia sa dodržiavať všeobecné hygienické opatrenia pre činnosti s biologickými pracovnými látkami, ktoré sú stanovené v technických pravidlách pre biologické pracovné látky: „Všeobecné hygienické opatrenia: minimálne požiadavky“ (TRBA 500).

Po práci a pred prestávkami si ruky a prípadné kontaminované časti pokožky musíte umyť čistiacim prostriedkom a dostatočným množstvom vody. Z dôvodu zvýšeného zaťaženia pokožky pri nosení rukavíc si ruky a prsty po skončení práce musíte starostlivo ošetriť regeneračným ošetrovacím krémom na pokožku. Jedenie, pitie, fajčenie a šnupanie, ako aj používanie kozmetických prípravkov je pri činnostiach s biologickými pracovnými látkami vo všeobecnosti zakázané. Po dokončení sanácie sa osprchujte a vyperte si odev. Odporúčame vykonať laboratórnu analýzu na identifikáciu a kvantifikáciu húb spôsobujúcich pleseň pred a po vykonaní opatrení na sanáciu.

©

Sanácia malých plôch < 0,5 m²

Plochy menšieho rozsahu napadnuté hubami spôsobujúcimi pleseň do veľkosti 0,4 m², ako napr. povrchové napadnutie (žiadne stavebné nedostatky), môžu sanovať samotné súkromné osoby bez účasti odborného personálu. Odporúčame predchádzajúcu odbornú konzultáciu.

Sanácia väčších plôch > 0,5 m² (len kvalifikovaní remeselníci)

Plochy napadnuté plesňou od veľkosti 0,4 m² musia sanovať kvalifikovaní
remeselníci. Dôležité je, aby pri odstraňovaní plesní bola okrem sanácie zabezpečená aj ochrana obyvateľov pomocou vhodných ochranných opatrení
pred vystavením sa plesniam. Musí sa pritom zohľadniť zdravotný stav
užívateľov.

Okrem toho musíte zabrániť rozšíreniu húb spôsobujúcich pleseň do iných priestorov v dôsledku sanácie. Pri väčších poškodeniach spôsobených plesňou by sa napadnuté oblasti mali prachotesne oddeliť (minimalizácia šírenia húb spôsobujúcich pleseň). Po lokálnom odstránení plesní sa musia odstrániť čiastočky jemného prachu v okolí sanovaného miesta (jemné čistenie). Po dokončení sanácie by sa malo vykonať overenie účinnosti.

Sanácia a obnova bez konštrukčných nedostatkov/dočasné riešenie

Základným predpokladom pre úspešnú sanáciu je odstránenie príčin, ktoré viedli k rastu húb spôsobujúcich pleseň. Stavebné škody sa musia odstrániť a používatelia priestorov musia byť poučení o tom, ako je v budúcnosti možné zabrániť rastu húb spôsobujúcich pleseň.

Všade tam, kde hlavnou príčinou mikrobiologického napadnutia je vysoká vlhkosť vzduchu, ponúka Color SA plus technicky bezpečnú ochranu.

Tam, kde povrchy stavebných materiálov sú zaťažené kondenzáciou vody s následným mikrobiologickým napadnutím, Remmers Color SA plus ponúka len dočasné riešenie. Tu na dlhodobé riešenie odporúčame systémy Remmers na opravu škôd spôsobených plesňou: systém omietky na sanáciu plesní alebo systémy dosiek na sanáciu plesní.

Naopak tam, kde sa mikrobiologické napadnutie vyskytuje v dôsledku navlhnutia stavebného dielu, sa musia zistiť príčiny preniknutia vlhkosti a prijať primerané opatrenia na sanáciu. Následne odporúčame povrchovú úpravu interiéru prostriedkom Remmers Color SA plus.

V prípade konštrukčných nedostatkov

Konštrukčné nedostatky môžu viesť k vytvoreniu tepelných mostíkov alebo aj k netesným stavebným dielom. Oboje môže byť príčinou problémov s hubami spôsobujúcimi pleseň v interiéri. Sanácia plesní je v tomto prípade možná, len keď sa odstránia konštrukčné problémy.

Viac informácií

Opatrenie na dlhú dobu

Našlo sa 1 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 298405

Kvalitná, nízkoemisná farba na vnútorné steny s mikrostriebrom pôsobiacim ako ochrana filmu proti napadnutiu plesňami