©

Omietkové fasády

Po stáročia používaná ochrana pred poveternostnými vplyvmi a možnosti stvárnenia

Omietková fasáda je najčastejšie zvoleným variantom fasády. Dôvodom je okrem iného rozmanitosť tvarov a farieb. Tradičné maltové omietky pre fasády sa vyrábajú ako vápenato-cementové omietky. Okrem toho existujú tepelnoizolačné omietky, ktoré sú zhotovené z tepelnoizolačnej jadrovej omietky a vodoodpudivej minerálnej vrchnej omietky. Používajú sa pri hrubých stenách s priemernou hrúbkou a spájajú dobrú izoláciu s príslušnými stavebnými fyzikálnymi vlastnosťami.

V dávnejších dobách omietka predstavovala ochranu pred poveternostnými vplyvmi, pomocou ktorej sa navyše dali prekryť a opticky zjednotiť rôzne materiály. Neskôr sa používala najmä vďaka možnosti tvarovania a prispôsobeniu sa a množstvu použití. Omietky sa tak okrem svojej prirodzenej farebnosti dajú zafarbiť akýmkoľvek ľubovoľným farebným odtieňom buď prostredníctvom záverečného náteru, alebo prostredníctvom pigmentov, ktoré omietku prefarbia. Omietková malta navyše ponúka aj možnosť plastického a ornamentálneho stvárnenia povrchov fasád.

Omietková fasáda môže starnúť rôznymi spôsobmi. Zloženie steny napr. extrémne zaťažuje zmena počasia. Vznikajú tak trhliny a poškodenia vodou a vrstvy fasád sa oddeľujú až sa uvoľnia. Obzvlášť ohrozené sú tmavšie oblasti, zmeny materiálu, podklady omietky ako rímsové a obkladané pásy, ako aj nátery s odlišnou rozťažnosťou a tesniacim účinkom.

Omietková fasáda sa dá dlho zachovať prostredníctvom dobrého vyhotovenia a konštrukčných opatrení, ako sú presahy steny, rímsy na zachytávanie vodného náporu, kamenné sokle a predovšetkým pravidelná údržba. Spoločnosť Remmers na to ponúka správne systémy.

Nečistoty akumulujú vlhkosť a škodlivé látky a zabraňujú vyschnutiu podkladu. Preto by sa vždy mali odstraňovať. Pritom platí: tak šetrne, ako je len možné, ale tak intenzívne, ako je nutné!

Zakomponovaním takzvaných „mäkkých prvkov“ bolo možné vyvinúť elastifikované spevňovače kameňa na báze KSE, ktoré majú výrazne vyššiu tendenciu tvorby filmu ako klasické spevňovacie produkty. Elastifikované spevňovače kameňa sú veľmi vhodné na štrukturálne spevňovanie omietok, ktoré má význam zachovať.

Stavby sa menia. Postupom času sa na fasádach usádzajú nečistoty a škodliviny zo vzduchu. Do materiálu preniká vlhkosť. Keď je potom čas na renováciu, fasády sa síce čistia, ale to väčšinou nestačí.

Štukové prvky poskytujú fasádam mimoriadny vzhľad. Predstavujú ušľachtilé a tradičné umelecké remeslo. Štukou ozdobené fasády budov stvárňujú mnohé historické obrazy mesta.

Na preventívnu dlhodobú ochranu pred rastom machu, húb a rias sa pred hydrofobizáciou alebo náterom môže naniesť kvapalná ochrana proti zozelenaniu. Tá v podklade vytvorí zásobu účinných látok, ktoré budú pôsobiť iba vtedy, keď skutočne dôjde k napadnutiu. Účinná ochrana je tak zaručená počas veľmi dlhého časového obdobia.

Fasádne farby majú na stavbe okrem zafarbenia plniť aj ochrannú funkciu. Táto spočíva v tom, aby sa zabránilo vstupu vlhkosti, a tým aj škodlivých látok do stavby a aby sa zároveň v dostatočnej miere zachovala jej difúzna schopnosť.

Omietkové fasády

Našlo sa 23 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 022001

Prísada do malty na báze vodnej polymérnej disperzie

Č. výrobku 040030

Omietkový nástrek podľa WTA

Č. výrobku 040120

Podkladová a porézna jadrová omietka, absorbujúca soli, so zníženou alkalitou podľa WTA

Č. výrobku 040825

Minerálna štuková omietka

Č. výrobku 067105

Povrchovo aktívny roztok na odstraňovanie nečistôt, špiny, prachu, oleja a mastnoty.

Č. výrobku 066601

Čistiaca pasta na odstraňovanie mestských nečistôt

Č. výrobku 136801

Odstraňovač náterov a graffiti

Č. výrobku 643805

Hĺbková penetrácia s hydrofobizačným a posilňujúcim účinkom

Č. výrobku 064205

Penetračný náter s hydrofóbnym účinkom

Č. výrobku 107205

Minerálna penetrácia so silne spevňujúcim účinkom

Č. výrobku 051725

Univerzálna lepiaca a výstužná malta

Č. výrobku 280905

Plniaca a povrchová stierka