©

Chemické čistenie

Čistenie šetrné voči podkladu

Princíp pôsobenia kyslých čistiacich prostriedkov je v podstate vždy rovnaký: kyslá zložka prenikne cez kôru nečistoty alebo zájde za ňu a spôsobí jej rozpustenie, tenzidy umožňujú zmáčanie povrchu, obalia nečistoty a umožnia zmytie. Prostriedok Remmers BFA má iný mechanizmus účinku a presviedča vďaka svojmu nekomplikovanému používaniu. Slúži na odstraňovanie všetkých druhov biologických nečistôt a ako preventívna ochrana pred novým znečistením.

Pre každé čistenie je možné formulovať zásadu: „Tak intenzívne, ako je nutné, ale tak šetrné, ako je len možné“. Keďže znečistené podklady, ako aj druh a hrúbka nečistôt sa nachádzajú v extrémne širokom pásme, často je problematické odporučiť určitý produkt. Preto odporúčame vytvoriť reprezentatívne skúšobné vzorové plochy.