Subterranean garage with markings©

Deck OS 11a

Povrchová úprava so zvýšenou dynamickou schopnosťou premostenia trhlín pre plochy zaťažované chôdzou a jazdou podľa DIN EN 1504-2 a DAfStb

Deck OS 11a

Povrchová úprava s premostením trhlín na plochy vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov

Vlastnosti

  • ochrana pred látkami agresívne pôsobiacimi na betón a oceľ
  • mechanická zaťažiteľnosť
  • stabilita pri pôsobení UV žiarenia

Použitie

  • Plochy garážových domov, ktoré sú vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov, s trhlinami v blízkosti povrchu alebo oddeľujúcimi trhlinami a projektovaným mechanickým namáhaním.
*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe v osvedčení o skúške.