Wooden furniture©

Morenie

Vyzretý a spoľahlivý sortiment moridiel

V modernej výrobe nábytku s rozmanitým zafarbením, ako aj rôznymi aplikáciami je nevyhnutný vyzretý a spoľahlivý sortiment moridiel. Morenie vo vlastnom zmysle slova znamená, že vplyvom chemického procesu drevo zmení farbu. Označenie procesu „morenie“ sa zachovalo, avšak dnes sa farba dosahuje farbivami a/alebo pigmentmi, ktoré sa ukladajú na drevený povrch.

Spoločnosť Remmers Industrielacke ponúka okrem moridiel na báze vody a rozpúšťadiel aj tónovacie koncentráty, ako aj mnohé špeciálne produkty. Individuálne prispôsobenie produktového programu požiadavkám zákazníkov a výrobných zariadení je silnou stránkou našej spoločnosti, a to predovšetkým v priemyselných veľkoaplikáciách (aplikácia valcom).

Najdôležitejšie znaky našich moridiel a špeciálnych produktov:

 • vyrovnávanie rozdielov dýh,
 • zvýraznenie pórov na dreve s hrubými pórmi,
 • mimoriadne opálenie na nekontrastnom, plochom dreve,
 • reprodukovateľnosť farebných odtieňov.

Portfólio produktov

Sortiment moridiel od spoločnosti Remmers Industrielacke pokrýva takmer všetky oblasti modernej výroby nábytku vo vzťahu k zafarbeniu a aplikácii.

Individuálne prispôsobenie existujúcich požiadaviek zákazníkov a výrobných zariadení je silnou stránkou nášho produktového programu.

Vodné moridlá na báze farbív na striekanie

Oblasti použitia: na drevo s jemnými pórmi, napr. pre odvetvie výroby stoličiek.

Zafarbenie: farebné odtiene dreva.

Kompaktné vodné moridlá na striekanie

Oblasti použitia: na drevo s jemnými a hrubými pórmi, napr. buk a dub.

Zafarbenie: všetky lazúrovacie farebné odtiene, nielen farebné odtiene dreva, ale aj všetky ďalšie farebné odtiene.

Vodné moridlá a vodné kompaktné moridlá na nanášanie valcom.

Nielen pre machovité valce, ale aj valce z tvrdej gumy.

Individuálne nastavenie podľa podkladu, zafarbenia a výrobného zariadenia.

1-zložkové pozitívne moridlá na striekanie

Oblasti použitia: na ihličnaté dreviny na dosiahnutie pozitívneho vzhľadu po morení.

Vodné voskové moridlá na striekanie

Oblasti použitia: na ihličnaté dreviny na dosiahnutie pozitívneho vzhľadu po morení. Vytvorenie hotového povrchu pre nábytok s malým mechanickým a chemickým namáhaním.

Jedinečné zloženie, povrchy sa nemusia prekryť lakom.

Vodné farebné moridlá na striekanie

Oblasti použitia: na ihličnaté dreviny na dosiahnutie takzvaného lúhovaného efektu.

Vodné kombinované moridlá sú kombináciou vody a organických rozpúšťadiel na nanášanie valcom. Vďaka tomu sú možné ešte ďalekosiahlejšie individuálne nastavenia pre morenie vo valcových linkách.

 • Rozpúšťadlové moridlá na striekanie
  • rýchlo schnúce,
  • oblasti použitia: na drevo s jemnými pórmi,
  • zafarbenie: všetky lazúrovacie farebné odtiene.
 • Rozpúšťadlové moridlá na striekanie a stieranie/roztieranie
  • oblasti použitia: na drevo s hrubými pórmi,
  • zafarbenie: všetky lazúrovacie farebné odtiene.

Okrem tohto skôr jednoduchého rozdelenia rozpúšťadlových moridiel na ručné spracovanie sú možné aj veľmi individuálne nastavenia pre priemyselnú výrobu so striekacími automatmi.

Tónovacie koncentráty

Náš sortiment ponúka príslušné tónovacie koncentráty ku každému typu moridla.

Špeciálne produkty

Produkty na dosiahnutie mimoriadnych efektov, ako napr.:

 • pasty na zatieranie pórov,
 • čiarovacie lazúry,
 • patina na dosiahnutie antických efektov,
 • patina na vyrovnávanie.

Oblasti použitia

 • stvárnenie drevených povrchov pre zafarbenie,
 • stvárnenie drevených povrchov na dosiahnutie mimoriadnych efektov,
 • tónovanie prírodných farieb dreva v menších alebo väčších tónoch,
 • zvýraznenie tmavých a výrazných farieb dreva,
 • dosiahnutie farieb ušľachtilého dreva na obyčajnom dreve,
 • dosiahnutie farieb neobvyklých pre drevo v pastelových alebo silných farebných odtieňoch.

©

Vlastnosti moridiel

 • vyrovnávanie rozdielov dýh,
 • zvýraznenie pórov na dreve s hrubými pórmi,
 • na mimoriadne opálenie nekontrastného, plochého dreva,
 • pri ihličnatých drevinách na dosiahnutie pozitívneho efektu,
 • vytvorenie hotového povrchu pre nábytok s malým namáhaním použitím voskového moridla,
 • moridlová stavebnica na rýchlu a flexibilnú realizáciu rôznych farebných odtieňov,
 • reprodukovateľnosť farebných odtieňov, ako aj vytvorenie veľkého množstva farebných odtieňov a efektov s malým množstvom prvkov vďaka stavebnicovému systému.

©

Zvláštnosti moridiel

 • Realizácia náročnejších požiadaviek zákazníkov na základe individuálnych hľadísk, ako aj bezpečnej a jednoduchej reprodukovateľnosti farebných odtieňov vďaka stavebnicovému systému moridiel.
 • Program moridiel od spoločnosti Remmers Industrielacke ponúka možnosť dodania optimálneho materiálu pre príslušnú požiadavku pre každého zákazníka.

Dôležité: predpisy na spracovanie pre príslušný lak sa bezpodmienečne musia dodržať. Príslušný technický list laku informuje aj o množstvách nanášanej vrstvy na m2, dobách schnutia a teplotách laku a okolia.