©

SL Floor AS 01

Farebná liata elektrostatická povrchová úprava

SL Floor AS 01

Elektrostaticky vodivá podlaha

Vlastnosti

  • možný protišmykový povrch
  • hospodárnosť
  • dobrá mechanická odolnosť

Použitie

  • výrobné haly
  • tlačiarne
  • skladové priestory

Osvedčenia o skúške*

  • Odolnosť voči chemikáliám
  • Skúška pri pôsobení vlhkosti zo spodnej strany v systéme OS 8
  • Protišmyková úprava R 9

*Podrobné údaje nájdete v aktuálnom platnom technickom liste/ systémovej skladbe, ako aj v príslušnom osvedčení o skúške. Osvedčenia o skúške platia len pre príslušný produkt, takže vyššie uvedený systém nemusí byť nevyhnutne súčasťou schválenia. Zmenou pečatiaceho prostriedku a vsypového materiálu je možné docieliť rôzne triedy R (odolnosť voči oderu).

SL Floor AS 01

Našlo sa 6 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 636103

Transparentná penetračná živica a spojivo pre epoximaltu

Č. výrobku 455102

Samolepiaca medená páska

Č. výrobku 667111

Vodou riediteľný priečne vodivý lak

Č. výrobku 697626

Elektrostaticky vodivá stierka

Č. výrobku 440525

Ohňom sušený kremičitý piesok

Č. výrobku 674203

Minerálny posypový prostriedok