©

Injektážna technika

Systémové riešenia hydroizolácie bez náročných zemných prác

Pomocou injektážnej techniky je možné bezpečne a natrvalo zaizolovať aj obzvlášť ťažko prístupné oblasti. Pritom je jedno, či pivnica je murovaná alebo betónová. Spoločnosť Remmers ponúka vždy vhodné riešenie.

Gélová injektáž

Gélová injektáž sa používa vždy tam, kde nie je možný výkop okolo pivnice z dôvodu stavieb nad ňou alebo z dôvodu iných prekážok (napr. rozvody potrubia). Izolačná injektáž sa v zásade dá aplikovať do časti stavebných konštrukcíí alebo ako samostatná izolácia pri všetkých druhoch zaťažení vodou.

Injektážny prostriedok sa aplikuje zvnútra do stenového komponentu, resp. do priľahlej zeminy. Injektážny gél Injektionsgel 3K plus od spoločnosti Remmers v tomto prípade účinkuje ako gél napúčajúci pri kontakte s vodou na báze akrylát-metacylátu a pôsobí ako trvalá izolácia a súčasne zvyšuje nosnosť, spevňuje a stabilizuje konštrukciu.

Dodatočné opatrenia ako injektáž proti kapilárne stúpajúcej vlhkosti, kontrolované vetranie alebo opatrenia na schnutie je potrebné zvoliť špecificky pre daný objekt. K dispozícii sú rôzne dokumentácie WTA s podrobnými údajmi o realizácii. Pre injektáž proti hydrostatickému tlaku vody pri zaťažení presakujúcou a tlakovou vodou odkazujeme na dokumentáciu WTA 5-20-09/D „Gélová injektáž“.

1. Vyvŕtanie otvorov

Vŕtané otvory vyhotovte podľa požiadaviek vestníka WTA 5-20-09/D s primeraným rozstupom.

2. Vloženie injektážnych vložiek

Do vyvŕtaných otvorov vložte injektážne vložky a upevnite ich.

3. Gélová injektáž

Zložky pripravené na spracovanie vstrekujte vhodnými 2-zložkovými pumpami do susediacej zeminy, príp. opakujte postup.

4. Zaplnenie vyvŕtaných otvorov

Po vytvrdnutí gélu odstráňte vložky. Vyvŕtané otvory uzatvorte vhodnou maltou.

5. Sanačná omietka (voliteľná)

Nanesenie vhodného systému sanačnej omietky Remmers.

©

Utesnenie prienikov zvnútra

Trhliny alebo dutiny v pivniciach sú často spojené s prenikaním vody. Nielenže negatívne ovplyvňujú využívanie, ale vedú aj k masívnym škodám na stavebnom objekte. Na správne a trvalé riešenie týchto poškodení je na úspešnú sanáciu okrem podrobných poznatkov o príčine, druhu a vlastnostiach trhlín smerodajný aj výber vhodného injektážneho materiálu. Na uzavretie trhlín s prenikajúcou vodou a miest priesaku sa používa prostriedok Remmers Rapidhärter. Trhliny a miesta priesaku sa po uzavretí vyplnia injektážnou živicou PUR/2K PUR. Produkt sa používa do betónu alebo muriva, ako aj na izoláciu pracovných škár pri nadzemných i podzemných stavbách. Vďaka jedinečnej kombinácii pružnosti a priľnavosti sa trhliny natrvalo bezpečne a pružne utesnia.

1. Vyvŕtanie otvorov

Otvory vyvŕtajte po celej dĺžke trhliny z oboch strán pod uhlom 45 °.

2. Vloženie injektážnych vložiek

Odstráňte prach spôsobený vŕtaním a do vyvŕtaného otvoru vložte injektážnu vložku a upevnite ju.

3. Injektáž trhlín

Zmes injektážnej živice pripravenú na spracovanie vstreknite pomocou vhodnej injektážnej techniky.

4. Uzavretie vyvŕtaných otvorov

Po vytvrdnutí injektážnej živice demontujte vložky. Vyvŕtané otvory uzatvorte tmelom WP DS Levell.

©

Injektážna technika

Našlo sa 2 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 042625

Tesniaca malta s vysokou odolnosťou proti síranom

Č. výrobku 687001

Flexibilná, na vlhkosť reagujúca jednozložková polyuretánová injektážna živica, D-I (P)