Steel rolls©

Ochrana podláh

Profesionálne systémy na povrchovú úpravu podláh pre využitie v priemyselnej ako aj súkromnej oblasti

Požiadavky na systémy priemyselných podláh, napr. v automobilovom priemysle a strojárstve sú rôznorodé. V týchto oblastiach je na prvom mieste často mechanická zaťažiteľnosť. Samozrejme, súčasne s požiadavkami na rýchlu a hospodárnu povrchovú úpravu priemyselnej podlahy.

Oblasť garážových domov a podzemných garáží je extrémne rozmanitá. Spektrum siaha od menších podzemných garáží v malých rodinných domov až po obrovské, prepojené garážové domy na letiskách a v nákupných centrách.

Jednofarebné liate povrchové úpravy, rozmanité farebné kombinácie alebo nápadné sypané podlahy, ako aj metalické efekty – každá podlaha sa vďaka tomu stáva štýlovým prvkom, ktorý definuje charakter priestoru.

Na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia osôb musia mať pracovné priestory a oblasti povrch, na ktorý je možné bezpečne stúpať vďaka jeho protišmykovej úprave. Klzné prostriedky, ako napr. olej, voda a aj prach, predstavujú vysoké riziko pre osoby podieľajúce sa na procese. Spoločnosť Remmers ponúka vhodné profily povrchov od hladkých po štruktúrované.

V mnohých oblastiach musia mať priemyselné podlahy schopnosť odvádzať elektrickú energiu. Tieto špeciálne povrchové úpravy chránia elektronické zariadenia a komponenty pred rušivými elektrickými vplyvmi a pôsobia proti tvorbe iskier. Vďaka tomu systémy Remmers ponúkajú ideálnu východiskovú základňu pre pokojnú prácu v mimoriadne citlivých prostrediach.

Podlaha by mala odolávať nielen stúpajúcej vlhkosti, ale aj vysokému zaťaženiu. Vodou emulgovateľné epoxidové živice od spoločnosti Remmers predstavujú naše ekonomické a ekologické riešenie problému a už desaťročia sa úspešne používajú na povrchovú úpravu podláh v oblastiach, ktoré sú v kontakte so zemou.

Spoločnosť Remmers v prípade nízkoemisných systémov a systémov preverených výborom na posudzovanie zdravotných vplyvov stavebných materiálov (AgBB) pre priestory, v ktorých sa zdržiavajú ľudia, ponúka množstvo riešení. Externé schválenia a mnohé ďalšie klasifikácie, napr. pre trvalo udržateľnú výstavbu DGNB/ LEED, pre zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi sú znakom, že v rámci filozofie spoločnosti Remmers „trvalá udržateľnosť“ nie je len heslom, ale aj bežnou súčasťou!

Pre mnohých ľudí majú balkóny a terasy veľkú hodnotu z hľadiska voľného času a oddychu. Preto systémy povrchových úprav pre tieto oblasti musia okrem vlastností ako individuálna doba spracovania a rýchle vytvrdnutie umožňovať aj estetické stvárnenie. Táto flexibilita umožňuje krátke doby obmedzení a súčasne kvalitu a bezpečnosť.

Moderné poľnohospodárstvo pracuje technicky profesionálne a zameriava sa na náklady. Nato sú nutné produkty pre trvalú a bezpečnú ochranu pracovísk, skladov a prekladísk. Bez ohľadu na to, či ide o ošípané, hovädzí dobytok alebo hydinu, produkciu obilia, výrobu mlieka alebo bioenergie, na všetko máme optimálne riešenie. S istotou!

Systémy povrchových úprav: ideálne riešenie pre každú podlahu

Po dôkladnej analýze vlastností daného podkladu je možné zvoliť a realizovať vhodný systém povrchovej úpravy. Druhy povrchových úprav sú k dispozícii od jednoduchých krycích náterov až po sypané podlahy a elektrostaticky vodivé systémy. Pri špeciálnych detailoch, ako sú napr. soklové napojenia, sú na zloženie systému kladené mimoriadne požiadavky.

©

Pečatiace nátery predstavujú cenovo výhodné riešenie pre ľahko až stredne zaťažované podlahy s ochranným účinkom pri hrúbke vrstvy do 0,5 mm.

Vlastnosti:

 • spoľahlivo chránia (napr. pred slabými kyselinami)
 • kopírujú štruktúry podkladu
 • sú cenovo výhodné

Použitie:

 • ľahko až stredne zaťažované podlahy
 • výrobné a skladové priestory

©

Prostriedky na liatu povrchovú úpravu môžu vyrovnať menšie nerovnosti podkladu. Materiál sa rovnomerne rozleje, čím vznikne hladký povrch. Vrstva sa nanáša v hrúbke do 3,0 mm. V závislosti od daného systému môžu byť potrebné kotviace drážky podľa údajov v technickom liste.

Vlastnosti:

 • samonivelačné
 • pigmentované
 • stredná mechanická a chemická zaťažiteľnosť
 • vyrovnávajú menšie nerovnosti

Použitie:

 • oblasti bez klzných prostriedkov, v ktorých sa vyžaduje bezpečnosť pri chôdzi
 • oblasti s dynamickým zaťažením

©

Sypaná podlaha pozostáva z tekutej základnej vrstvy, do ktorej sa vsypáva materiál (napr. kremenný piesok alebo tvrdený vsypový materiál). Po vytvrdnutí sa voľný prebytočný materiál odstráni a nanesie sa pečatiaci náter. Hrúbky vrstvy sa pohybujú od 1,5 do 9,0 mm. V závislosti od daného systému môžu byť potrebné kotviace drážky podľa údajov v technickom liste.

Vlastnosti:

 • vysoká mechanická, tepelná zaťažiteľnosť v závislosti od systému
 • bezpečný protišmykový povrch
 • individuálne nastaviteľné i na spádových plochách

Použitie:

 • trvalo mokré oblasti
 • spracovanie kovov
 • potravinársky priemysel

©

Maltová podlahovina má najmenší podiel spojív a jemne odladenú krivku zrnitosti plniva. Maltová zmes je ručne stierateľná a následne vyhládzaná hladidlom. Hrúbka vrstvy je minimálne 4,0 mm. V závislosti od daného systému môžu byť potrebné kotviace drážky podľa údajov v technickom liste.

Vlastnosti:

 • veľmi vysoká mechanická zaťažiteľnosť
 • vyrovnáva väčšie nerovnosti
 • protišmyková úprava
 • možná aplikácia aj na spádové povrchy

Použitie:

 • oblasti, kde sa vyžaduje protišmyková úprava
 • oblasti, v ktorých sa nevyžaduje odolnosť proti bodovému zaťaženiu

Ochrana podláh

Našlo sa 83 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 300801

Špeciálna penetrácia

Č. výrobku 072755

Silanový krém na injektáž muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

Č. výrobku 040030

Omietkový nástrek podľa WTA

Č. výrobku 627210

Č. výrobku 071005

Vodou riediteľný bezrozpúšťadlový impregnačný krém na silanovej báze

Č. výrobku 636103

Transparentná penetračná živica a spojivo pre epoximaltu

Č. výrobku 093611

Rýchla penetrácia pre matne vlhké podklady

Č. výrobku 091611

Špeciálna penetrácia na problematické podklady

Č. výrobku 089911

Rýchlo vytvrdzujúca univerzálna živica

Č. výrobku 698111

Pigmentovaná stierka

Č. výrobku 680211

Polyuretánová húževnatá stierka

Č. výrobku 667411

Dekoratívna stierka