Systémy na protipožiarnu ochranu dreva

Preverená bezpečnosť s dlhodobým účinkom

©

Použiť na stavbu drevo? Ale samozrejme!

Drevo ako stavebný materiál: obľúbené, ale horľavé!
Drevo ako organický stavebný materiál sa teší rastúcej obľúbenosti. Na komfort pozitívne vplýva nielen jeho prirodzenosť, ale aj teplo a útulnosť, ktoré ponúka. Navyše má vynikajúce statické, mechanické a stavebno-fyzikálne vlastnosti. Hoci ako stavebný materiál sa spracúva odlišne, napriek tomu sa neodlišuje od bežného dreva do kozubu. Je horľavé!

Riešenie: systémy na protipožiarnu ochranu od spoločnosti Remmers
Aplikácia v oblastiach so zvýšenými technickými požiadavkami na protipožiarnu ochranu je primerane obmedzená. Systémy na protipožiarnu ochranu dreva spoločnosti Remmers predstavujú pragmatické riešenie, aby ste sa mohli rozhodnúť pre drevo aj v oblastiach so zvýšenými požiadavkami na protipožiarnu ochranu. Naše systémy na protipožiarnu ochranu boli testované podľa príslušných národných aj medzinárodných noriem a disponujú všeobecným stavebným schválením.

Pomocou systémov na protipožiarnu ochranu dreva je v prípade požiaru možné obmedziť šírenie dymu a ohňa, aby sa napr. zabezpečili únikové cesty pre ľudí a zvieratá z priestorov, kde sa zhromažďujú, ako aj účinné hasiace práce.

1. Ak na ošetrené drevo pôsobia plamene, prostriedok na protipožiarnu ochranu sa napení.

2. Po skončení pôsobenia plameň ihneď zhasne.

3. Drevo pod penou zostane úplne neporušené.