Systémy na protipožiarnu ochranu dreva

Preverená bezpečnosť s dlhodobým účinkom

Použiť na stavbu drevo? Ale samozrejme!

Drevo ako stavebný materiál: obľúbené, ale horľavé!
Drevo ako organický stavebný materiál sa teší rastúcej obľúbenosti. Na komfort pozitívne vplýva nielen jeho prirodzenosť, ale aj teplo a útulnosť, ktoré ponúka. Navyše má vynikajúce statické, mechanické a stavebno-fyzikálne vlastnosti. Hoci ako stavebný materiál sa spracúva odlišne, napriek tomu sa neodlišuje od bežného dreva do kozubu. Je horľavé!

Riešenie: systémy na protipožiarnu ochranu od spoločnosti Remmers
Aplikácia v oblastiach so zvýšenými technickými požiadavkami na protipožiarnu ochranu je primerane obmedzená. Systémy na protipožiarnu ochranu dreva spoločnosti Remmers predstavujú pragmatické riešenie, aby ste sa mohli rozhodnúť pre drevo aj v oblastiach so zvýšenými požiadavkami na protipožiarnu ochranu. Naše systémy na protipožiarnu ochranu boli testované podľa príslušných národných aj medzinárodných noriem a disponujú všeobecným stavebným schválením.

Pomocou systémov na protipožiarnu ochranu dreva je v prípade požiaru možné obmedziť šírenie dymu a ohňa, aby sa napr. zabezpečili únikové cesty pre ľudí a zvieratá z priestorov, kde sa zhromažďujú, ako aj účinné hasiace práce.

1. Ak na ošetrené drevo pôsobia plamene, prostriedok na protipožiarnu ochranu sa napení.

2. Po skončení pôsobenia plameň ihneď zhasne.

3. Drevo pod penou zostane úplne neporušené.

Protipožiarna ochrana pre drevo

Našlo sa 6 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 215725

Priehľadná protipožiarna ochrana na báze vody, vytvárajúca izoláciu

Č. výrobku 215506

Ochranný lak ba báze rozpúšťadiel, transparentný, matný

Č. výrobku 216025

Protipožiarny prostriedok bez obsahu bóru na vodnej báze určený pre impregnáciu dreva

Č. výrobku 221120

Protipožiarny prostriedok na báze vody, bez obsahu bóru, pripravený na použitie pre impregnáciu dreva.

Č. výrobku 266420

Krycí náterový systém na báze vody na drevo v interiéri a exteriéri. Reakcia na oheň podľa DIN EN 13501-1

Č. výrobku 266820

Lazúrovací náterový systém na báze vody, na drevo v interiéri a exteriéri. Reakcia na oheň podľa DIN EN 13501-1