©

Podnik

Od firmy s jediným zamestnancom po silný podnik strednej veľkosti

Vytvárame, chránime a zachovávame hodnoty

Skupinu spoločností Remmers založil v roku 1949 Bernhard Remmers a dodnes je to nezávislý rodinný podnik. Špecialista na výrobu stavebných chemických produktov, náterov a lakov na drevo, ako aj priemyselných lakov pracuje s približne 1 500 vysokokvalifikovanými odbornými pracovníkmi, s viac ako 400 produktovými systémami na riešenie problémov, ako aj dlhoročnou expertízou v najdôležitejších kompetenčných oblastiach v tomto odvetví.

Ponúkame skutočnú pridanú hodnotu v spolupráci s národnými a medzinárodnými partnermi. Remmers je popredná značka v oblasti bezpečných systémov, kompetentných odborných vedomostí a zákazníckeho servisu šitého na mieru.

Business Meeting©

Partnerstvá v medzinárodnej sieti

Neobmedzené myslenie umožňuje neobmedzené konanie

Z Nemecka do celého sveta. Pohybujeme sa v odvetví, v ktorom sa trhy stávajú
čoraz globálnejšími, zákazníci a obchodní partneri čoraz väčšmi orientovanými na medzinárodné pôsobenie a požiadavky na produkty
a ani projekty už viac nie je možné udržiavať v rámci geografických hraníc. Spoločnosť Remmers objavila tento potenciál včas.

A dnes už pracujeme s viac ako 35 % rastúcim podielom exportu do viac ako 30 krajín Európy. Vďaka odborným vedomostiam, produktovým riešeniam a službám sme svojim zákazníkom k dispozícii v pohodlí domova, ako aj na mieste realizácie.

Viac vedieť znamená viac dokázať

Skupina spoločností Remmers je aktívna na mnohých rozdielnych trhoch. Ponuka našich produktov siaha od ochrany stavieb, dreva a podlahovín až po priemyselné lakovacie systémy. Našimi zákazníkmi sú okrem iných remeselníci, projektanti, obchodné organizácie, ale aj stavebníci. Naše portfólio zahŕňa tak jednotlivé produktové aplikácie, ako aj kompletnú koncepciu a realizáciu stavebného projektu alebo priemyselnej lakovacej linky.

Tieto všestranné požiadavky dokážeme splniť tak, že vytvárame kompetenčné tímy: s Akadémiou Bernharda Remmersa na výmenu a transfer vedomostí, s oddelením odborného plánovania spoločnosti Remmers pre komplexný realitný obchod, s analytickým inštitútom Bernhard Remmers Institut für Analytik na analýzy a certifikácie. A produktové a systémové riešenia prirodzene zastrešuje značka Remmers.

Akadémia Bernharda Remmersa vznikla na základe iniciatívy remeselníkov, nemeckej nadácie na ochranu pamiatok Deutsche Stiftung Denkmalschutz a zakladateľa Bernharda Remmersa. S inovatívnymi vzdelávacími konceptmi, ktoré sa vždy riadia aktuálnymi normami a smernicami, ako aj jedinečnou príležitosťou na vybudovanie profitujúcich sietí ponúkame službu s pridanou hodnotou – vedomosti tvoria. Vedomosti spájajú. Vedomosti vytvárajú hodnoty.

Obzvlášť pri spoľahlivých produktových a systémových riešeniach hrajú rozhodujúcu úlohu ďalšie faktory. Naši vysokokvalifikovaní pracovníci oddelenia odborného plánovania spoločnosti Remmers sú vám vždy k dispozícii. Ponúkajú služby od analýzy cez poradenstvo a tvorbu koncepcie až po konečnú realizáciu. Pritom samozrejme zohľadňujeme aktuálne národné a medzinárodné smernice a k vašim potrebám pristupujeme individuálne.

Samostatná akreditovaná laboratórna spoločnosť je zárukou absolútnej neutrality pri vykonávaní analýz a certifikácií. Analytické služby a najmodernejšie metódy skúmania BRIfA zahŕňajú okrem iných oblasti ako drevo, minerálne stavebné materiály, povrchové úpravy, nátery a laky. Rovnako rozmanití sú aj zákazníci, ktorými sú súkromné osoby, architekti, spracovatelia alebo verejné inštitúty.

Z inovatívnych nápadov vytvárame praktické riešenia

Na našich oddeleniach výskumu a vývoja zamestnávame viac ako 80 odborných pracovníkov, aby sme mohli ponúkať skutočne inovatívne riešenia, ktoré nájdu uplatnenie na trhu. Dennodenne pracujeme na vývoji produktových systémov, ktoré budú zamerané na budúcnosť a šetrné voči životnému prostrediu a zdrojom, na bezpečnú a trvanlivú ochranu stavebných dielov, budov a povrchov.

Naše Centrá kompetencií navyše disponujú najmodernejšími strojmi a technologickými zariadeniami a umožňujú simuláciu celého výrobného procesu za reálnych podmienok. V technickom centre sa taktiež nachádzajú veľkorysé priestory pre zákazníkov na servis a školenia, ktoré umožňujú komplexnú orientáciu na zákazníka.

Stavby, sanácie a opravy už od prvých dní po založení predstavujú hlavné kompetenčné oblasti spoločnosti Remmers. Požiadavky a oblasti aplikácie sú pritom mnohovrstvové. Najlepšie sa vyznáme v národných a medzinárodných normách a smerniciach a využívame svoju dlhoročnú odbornosť v oblasti ochrany a zachovania hodnôt na stavbe.

Obzvlášť v remeselných priestoroch, ako aj na veľmi namáhaných plochách je rozhodujúcim faktorom pre úspech kvalita podlahoviny. Žiadne kompromisy by ste nemali robiť najmä v oblasti bezpečnosti práce a hygieny a dlhodobej trvanlivosti. Spoločnosť Remmers ponúka množstvo riešení na ochranu a dekoráciu.

Drevo ako prírodný materiál zohráva centrálnu úlohu v životnom priestore a pracovnom svete mnohých našich zákazníkov. Spoločnosť Remmers si už dávnejšie vytýčila cieľ, že svojimi produktmi zabezpečí prirodzenú ochranu dreva, ktoré bolo použité na výstavbu. V súčasnosti vyvíjame množstvo ochranných a dekoratívnych riešení vo forme vysokokvalitných náterových systémov.

Keď popredný európsky výrobca stavebných chemických produktov obsadí nové kompetenčné oblasti a vysokokvalifikovaní experti sa začnú venovať priemyselným technológiám na povrchovú úpravu, vznikne silné spojenectvo budúcnosti. Precízne nastavenia vypracúvame spoločne so svojimi zákazníkmi za podpory vysokokvalifikovaných expertov na aplikáciu, ako aj sušenie.

Logistické koncepty, ktoré zasahujú už do výroby

Aby kvalita bola rýchlo dostupná

Vzhľadom na výrazný rast a zvyšujúce sa požiadavky zákazníkov spoločnosť Remmers vytvorila z integrovanej logistiky jednu zo svojich hlavných kompetenčných oblastí podniku. Všetky procesy od zaobstarávania surovín cez výrobu a skladovanie až po distribúciu sa priebežne optimalizujú a zosúlaďujú. Výsledkom je koncept, ktorý umožňuje dodávku jednotlivo objednávaných a vyrábaných produktov v čo najkratšom čase, a to nezávisle od lokality. V novointegrovanom logistickom koncepte sú všetky procesy optimalizované a orientované na budúci nárast množstiev. S 24-hodinovým logistickým konceptom (po prijatí objednávky odosielame zásielku do 24 hodín), ktorý je jedinečný v tomto odvetví, sme veľmi úspešní už v Nemecku a niektorých susedných krajinách. Tento náskok neustále rozširujeme po celej Európe.

warehouse logistics ©
©

Servisné výkony v blízkosti zákazníka šité na mieru

Spojenie ľudí pre ľudí

Tajomstvom našich služieb sú efektívne procesy rozhodovania, krátke dodacie lehoty a blízkosť zákazníka. Vďaka viac ako 400 odborným zástupcom a aplikačným technikom po celej Európe má spoločnosť Remmers najhustejšiu sieť kompetentného poradenstva poskytovaného priamo na mieste.

Servisné tímy majú dlhoročné skúsenosti a sú školené špeciálne pre potreby trhu a zákazníkov. Nezáleží na tom, či ide o remeselníkov alebo projektantov, technickú podporu alebo podporu týkajúcu sa konkrétneho objektu, veríme v spoluprácu ľudí a hľadáme dlhodobé rovnocenné partnerstvá. Poskytujeme pritom aj komplexné poradenstvo ohľadom používania produktu, konceptuálneho plánovania, zákonov a predpisov, technologických inovácií, ako aj trendov v dizajne.

História nášho podniku

Všetko sa začalo v garáži, ktorú poriadne prefukovalo. Zatiaľ čo v celom Nemecku v povojnovom období prebiehala výstavba, Bernhard Remmers zakladá svoju firmu v dolnosaskom Löningene. Už od počiatku sa snaží osobne komunikovať so zákazníkmi a dodávateľmi, dokáže včas rozpoznať problémy na stavbe a takto pomaly, ale bezpečne buduje zo svojej firmy medzinárodný podnik s dcérskymi spoločnosťami po celej Európe.