©

Elektrostatické vodivé systémy

Ideálna východisková základňa pre pokojnú prácu v mimoriadne citlivých prostrediach

Bezpečná voľba na odbúranie napätia

Ochrana elektronických komponentov sa medzičasom dostala do popredia nielen v elektrotechnickom priemysle. Dôvodom sú v mnohých prípadoch čoraz citlivejšie komponenty, ktoré sa používajú napríklad aj v automobilovom priemysle. Systémy podláh Remmers podchytávajú presne tieto požiadavky a dokonca prekračujú hodnoty požadované normou ESD.

Okrem toho priemysel si vyžaduje aj kombinácie medzi vodivými podlahovými plochami a plochami, ktoré majú schopnosť odvádzať elektrickú energiu, pretože veľmi dôležitú úlohu hrajú aj odolnosť, protišmyková úprava, chemická a mechanická zaťažiteľnosť podláh.

Vďaka tomu tieto systémy ponúkajú ideálnu východiskovú základňu pre pokojnú prácu v mimoriadne citlivých prostrediach.

Elektrostaticky vodivé podlahy

Našlo sa 14 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 1160

Transparentná penetračná živica a spojivo pre epoximaltu

Č. výrobku 6840

Stierka s tvrdým plnivom

Č. výrobku 6671

Vodou riediteľný priečne vodivý lak

Č. výrobku 6975

Elektrostaticky vodivá stierka

Č. výrobku 6668

Elektrostaticky vodivý systém ESD

Č. výrobku 1427

Transparentná penetračná živica, spojivo pre plastmalty v systémoch podliehajúcich schváleniu

Č. výrobku 1431

Elektrostaticky vodivá, chemicky odolná, trhliny prekleňujúca stierka

Č. výrobku 1224

Pigmentovaná predplnená penetrácia

Č. výrobku 6819

Pigmentovaný elektrostaticky vodivý štruktúrovaný náter

Č. výrobku 6686

Stierka vhodná pro ochranné zóny ESD

Č. výrobku 6838

Č. výrobku 6696

Vodou riediteľný ESD náter

Č. výrobku 6665

Č. výrobku 6789

Tvrdá polyuretanová elektrostaticky vodivá stierka