©

Pokyny na spracovanie olejov a voskov

Oleje a vosky sú správnou voľbou pre mnohé oblasti použitia

Všeobecné pokyny na spracovanie

Pracovanie s odberom prebytku alebo bez odberu prebytku?
Pre tvrdý voskový olej a HSO-117 by na ploche nemal ostať žiadny prebytok materiálu, a to predovšetkým na nenasiakavých miestach. Inak môže dôjsť k oneskoreniu schnutia. Nasiakavosť podkladu je ovplyvnená prebrúsením dreva. Čím jemnejšie je prebrúsenie dreva, o to menej oleja nasiakne drevo a o to menšia je dosiahnutá ochrana dreva. Avšak pri spracovaní HWS-112 môže jeho prebytok na povrchu ostať!

Farebné, olejované povrchy
Tvrdý voskový olej, HSO-117 a HWS-112 si môžete zakúpiť aj vo farbe. Predovšetkým ak sa podmienene produktom pracuje s odberom prebytku (HSO-117 a tvrdý voskový olej) sa intenzite farebného odtieňa kladú hranice!

V zmysle intenzívneho farebného odtieňa pri olejových krycích vrstvách odporúčame, aby ste prebrúsenie dreva zachovali drsné, materiálu poskytli dostatočnú dobu pôsobenia a prebytok neodobrali príliš silno, príp. skoro. Predbežnou úpravou pomocou olejového moridla OB-008 sa môže zosilniť intenzita farebného odtieňa. Na základe vlastnej farby prostriedkov na zušľachtenie dreva na báze olejov a alkydovej živice sa javia predovšetkým farebné odtiene založené na bielej farbe skôr s krémovým vzhľadom. Efekt sa časom môže zosilniť!

Čistenie a ošetrovanie
Na ošetrovanie utieraním odporúčame naše leštidlo z tvrdého vosku Remmers. Olejované schody a podlahy si tým optimálne zachovajú hodnotu.

Upozornenia k samovznieteniu
Olejmi znečistené textílie (napr. handry, pracovný odev alebo filtračné vložky) môžu mať sklon k samovznieteniu, preto by sa mali zbierať a likvidovať v ohňovzdorných odpadových nádobách. Alternatíve ich môžete navlhčiť vodou a zavesiť vonku, aby sa vysušili.